Audit wijst ernstige onregelmatigheden aan in de voorbije tien jaar

Oppositie niet gepaaid met transparantiebelofte in OCMW-dossier

Oppositie niet gepaaid met transparantiebelofte in OCMW-dossier

themafoto OCMW Foto: ghl

Destelbergen - Een recent onderzoek van Audit Vlaanderen heeft aangetoond dat er binnen het Destelbergense OCMW "ernstige onregelmatigheden" hebben plaatsgevonden. Tussen 2007 en 2017 zijn onrechtmatig uitkeringen uitbetaald binnen het Lokaal Opvanginitiatief, ten belope van liefst 200 000 euro. Wat er met het geld gebeurde, is voorlopig nog onduidelijk. Nadat oppositiepartijen N-VA, SP-A en Groen in de gemeenteraad van eind oktober al tekst en uitleg vroegen, kwam het dossier ook in de zitting van eind november opnieuw aan bod. "We hebben duidelijk nog geen antwoord op onze vragen gekregen, laat staan transparantie in de hele zaak", aldus de fractieleiders na de zitting.

De gezamenlijke oppositie van N-VA, SP.A en Groen diende eind oktober een motie in waarbij het vroeg om een externe audit. Gezien de gevoeligheid van dit dossier werd de bespreking eerst in het besloten gedeelte van de gemeenteraad gevoerd. "Daar kwam nog geen antwoord op onze vraag, daarom brachten we het dossier in november opnieuw op tafel, maar opnieuw bleef een duidelijk antwoord uit", aldus N-VA-fractieleider Wim Raman.

Burgemeester Marc De Pauw  gaf eind november aan dat het juridisch niet mogelijk is OCMW-bevoegdheden op de gemeenteraad te behandelen en auditinformatie uit het OCMW ter beschikking te stellen aan de gemeenteraadsleden. OCMW-voorzitter Liliane Lebon gaf wat toelichting bij de werking van haar diensten, en ging akkoord met de eis van de oppositie om alle relevante informatie ter beschikking te stellen aan de OCMW-raadsleden, en de discussie in alle transparantie te voeren in de OCMW-raad.

"De transparantiebelofte willen we uiteraard nageleefd zien, we zullen de meerderheid aan hun woord houden. We willen zeker zijn dat het OCMW werkt conform de decretale bepalingen. Dat er een controlesysteem bestaat dat door de medewerkers is gekend en wordt toegepast, dat er controles worden uitgevoerd en dat hier jaarlijks over wordt gerapporteerd", aldus Wim Raman. "Na het auditverslag weten we dat dit niet of onvoldoende gebeurt."

Marieke Kindt van SP.A-Groen: “De onregelmatigheden bleven ongedetecteerd, net omdat er onvoldoende controlesystemen zijn. Dat er geen enkele alarmbel afging, ook niet nadat de toezichthoudende overheid meerdere keren op de onregelmatigheden wees, is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Toch doet OCMW-voorzittter Lebon dit af alsof het een fait divers is.”

De voltallige oppositie zal nu bepalen of er verdere stappen noodzakelijk zijn. “In elk geval willen we ernstige en doortastende maatregelen,” klinkt het. “Want na zo een vernietigend auditrapport hebben de inwoners daar meer dan recht op." 

Schepen en OCMW-voorzitter Liliane Lebon laat ondertussen weten dat ze de "nodige maatregelen" heeft genomen om een herhaling van de feiten te voorkomen. 

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio