Belgische vissers mogen weer meer tong vangen

Brugge / Oostende / Nieuwpoort -

Europa heeft een akkoord bereikt over hoeveel vis de verschillende lidstaten het komende jaar mogen vangen in de visgebieden. Daarmee wil de Europese Unie zorgen voor een duurzaam behoud van de visbestanden en wil het overbevissing tegengaan.

De Belgische visserijsector is tevreden met het bereikte resultaat. De bestanden van belangrijke soorten zoals tong, kabeljauw, rog en pladijs in de Noordzee blijven gezond en dezelfde vangsten kunnen er aangehouden worden. Nog beter nieuws is het herstel van het tongbestand in het oostelijk deel van het Engels Kanaal, wat geleid heeft tot een stijging van het quotum met 25 procent. Hetzelfde geldt voor de Keltische Zee waar zeven procent meer tong gevangen mag worden en in de Golf van Gascogne zes procent meer.

Voor zeebaars en paling werd echter het omgekeerde vastgesteld en daarom krijgen de lidstaten maatregelen opgelegd zodat de bestanden zich kunnen herstellen. Zo werd onder meer besloten dat palingvangst op zee en in riviermondingen verboden wordt in de herfst.

Brexit

“De uitkomsten geven ons de mogelijkheid om ook van 2018 een succesvol jaar te maken”, zegt Emiel Brouckaert, directeur van de Rederscentrale. Minister Joke Schauvliege (CD&V) maakte van de gelegenheid gebruik om te pleiten voor meer Europese steun aan de jonge starters in de sector en aandacht voor de gevolgen van de Brexit.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio