Plannen voor gebedsruimte zetten kwaad bloed bij inwoners

Plannen voor gebedsruimte zetten kwaad bloed bij inwoners

Voorzitter Imdat Palit (midden) deed zijn best om tijdens de bijeenkomst de aanwezigen gerust te stellen. Foto: zvd

Zelzate -

Van echt communiceren was er maar weinig sprake tijdens een eerste infomoment met de Turkse gemeenschap en buurtbewoners uit de Groenstraat. De Turkse vzw wil er een gebedsruimte met leslokaal en ontmoetingsruimte bouwen. De bewoners zijn furieus.

In enkele panden die recent in de Groenstraat zijn aangekocht wil een Turkse vzw een gebedsruimte, een ontmoetingsplek en leslokaal bouwen, een parking aanleggen en een publiek toegankelijk speelpleintje inrichten. Tijdens een eerste voorstelling van dit plan reageerde de buurt argwanend tot zelfs furieus.

Organisator van dit overleg, burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) en de ‘Turkse multiculturele vereniging Zelzate’ zelf, hadden zich dit eerste infomoment met de buurt wellicht heel anders voorgesteld. De inwoners van de Groenstraat, de Armand Segersstraat en de Van de Wallestraat waren massaal naar het gemeentehuis afgezakt om hun protest kenbaar te maken.

De buurt vreest voor parkeerproblemen en vooral voor veel geluidsoverlast. “We hebben hier destijds een stuk grond of een huis gekocht omdat dit een rustige buurt is. Als hier dergelijke activiteiten komen, is onze rust weg en daalt de waarde van onze woningen”, klonk het. Nu al heeft de buurt te kampen met overlast omdat in de Knikkerstraat, amper honderd meter verder, al een Marokkaanse moskee is gevestigd. “Op vrijdag staan in onze buurt al enorm veel auto's van Marokkaanse moslims geparkeerd en hebben we zelf geen plaats meer. Tot in de nacht wordt hier op straat luid gepraat en auto's vertrekken soms met gierende banden”, werd vanuit het publiek geroepen.

Verder in gesprek

De voorzitter van de Turkse vzw, Imdat Palit, probeerde tevergeefs de bewonersgroep gerust te stellen. “Het is de bedoeling dat we verder met jullie en met het gemeentebestuur in gesprek gaan”, zegt hij. “Net daarom zitten we hier nu samen. De plannen zoals we ze nu voorstellen, zijn nog zeer voorlopig en eerste moet een stuk grond nog gesaneerd worden. We willen voor de volle honderd procent met de vragen en opmerkingen van de buurt rekening houden.”

“Ik stel vast dat er een grote onverdraagzaamheid leeft bij onze bevolking”, zei burgemeester Bruggeman nog ietwat ontgoocheld na het eerste overleg. “Maar ik wil blijven zoeken naar verbinding en dit overleg tussen de bewoners en de Turkse vzw verderzetten.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio