Bedrijf dat restplastic in roze zakken verwerkt verbaasd dat plasticvoortaan in blauwe zakken mag

Bedrijf dat restplastic in roze zakken verwerkt verbaasd dat plasticvoortaan  in blauwe zakken  mag
Brussel -

De plannen van Fost Plus om vanaf 1 januari in fasen over te schakelen naar een nieuwe blauwe zak waarin diverse plastics mogen gestopt worden, wekken verbazing bij het bedrijf ECO-oh! , het bedrijf dat de restplastics die in de roze zak zitten verwerkt.

Eén blauwe zak die aan huis wordt opgehaald, die alle plastic verpakkingen verzamelt, evenals metalen verpakkingen en drankkartons, dàt is het principe van het nieuwe afvalbeleid van Fost Plus. Het doel is om het nieuwe systeem geleidelijk aan in te voeren in heel België, gespreid over een periode van 2 jaar, tussen 1 januari 2019 en 2021.

Maar de plannen van Fost Plus om over te schakelen naar een nieuwe blauwe zakwaarin diverse plastics mogen gestopt worden, wekken verbazing bij het bedrijf ECO-oh! , het bedrijfverwerkt dat de restplastics die in de roze zak zitten verwerkt. 

“ECO-oh! begrijpt dat het voor de burger eenvoudiger wordt om plastics te sorteren, wanneer alle soorten in één zak mogen. Toch leren de cijfers dat vandaag al meer dan twee miljoen Vlamingen, of een op de drie, al op een correcte manier restplastics (botervlootjes, yoghurtpotjes, folies, ...) sorteren die via de roze zak of het recyclagepark later gerecycleerd worden”, zo stipt ECO-oh! vrijdagnamiddag in een persbericht aan als reactie op de koerswending bij Fost Plus.

Voorts benadrukt ECO-oh! dat het voorstel van Fost plus op korte termijn niet mag leiden tot een verslechtering van het recyclageproces. “Wanneer burgers alle plastics samen mogen steken in de blauwe zak, zoals Fost plus voorstelt, vraagt dit een extra stap in dit proces en vergroot de kans dat recycleerbare plastics toch in de verbrandingsoven belanden”, aldus ECO-oh! “.

“Bovendien wekt de huidige communicatie van Fost Plus de indruk dat de roze zakken en het sorteren via het recyclagepark al op korte termijn worden afgeschaft. Terwijl de afspraken met Fost Plus en de overheid duidelijk aangeven dat deze nog minstens tot en met 2020 behouden blijven”, stelt ECO-oh! .

ECO-oh! dringt er bij Fost Plus op aan zijn voorstel te herbekijken. Het bedrijf wacht ook af hoe de ministers van de verschillende gewesten in ons land zullen reageren op deze voorstellen.

Iedereen is vertrouwd met blauwe PMD-zak

Sinds Fost Plus de gescheiden inzameling van huishoudelijk verpakkingsafval in België heeft ingevoerd, zijn naast metalen verpakkingen en drankkartons alleen plastic flessen en flacons toegestaan in de blauwe zakken. Vanaf 2019 wordt het sorteren eenvoudiger voor de burger: alle types plastic verpakkingen mogen dan in de blauwe zak worden gestopt, dus ook yoghurtpotjes, margarinevlootjes en plastic folie.

Fost Plus behoudt de blauwe kleur van de zak, goed verankerd in het dagelijkse leven van de gezinnen, en bovendien maakt de ‘blauwe zak’ deel uit van het dagelijks taalgebruik. Ook de benaming PMD wordt niet gewijzigd.

De uitbreiding van de gescheiden inzameling zal door de burgers, die steeds meer begaan zijn met het milieu, gunstig onthaald worden. Door de vereenvoudiging van de sorteerboodschap zal een grotere hoeveelheid verpakkingen gerecycleerd worden en kan op natuurlijke grondstoffen bespaard worden.

Geleidelijke invoering in twee jaar

De uitrol van de nieuwe blauwe zak, die in principe op 1 januari 2019 begint voor 1,5 miljoen inwoners, zal over 2 jaar gespreid worden en in drie golven gebeuren. Vanaf 1 januari 2021 zal de nieuwe uitgebreide blauwe zak beschikbaar zijn voor alle Belgische gezinnen. De geleidelijke invoering geeft alle betrokken partijen - intercommunales, inzamelaars, sorteercentra en recyclagefabrieken - de tijd om de nodige aanpassingen door te voeren en nieuwe sorteer- en recyclagevoorzieningen te ontwikkelen.

Fost Plus ziet alleen maar voordelen voor het milieu. “Er zal 8 kg meer gesorteerd plastic verpakkingsafval per consument per jaar minder in de restafvalzakken belanden. Dat resulteert in 70. 000 ton plastic verpakkingen meer gerecycleerd die jaarlijks gesorteerd worden.”

·

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees