Opmerkelijk advies: “Onderzoek hoe mensen zonder papieren een arbeidskaart kunnen krijgen”

Opmerkelijk advies: “Onderzoek hoe mensen zonder papieren een arbeidskaart kunnen krijgen”

Het advies werd gericht aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Foto: BELGA

Brussel -

Een opmerkelijk advies van vakbonden en werkgevers: in de strijd tegen de krapte op de arbeidsmarkt moet ook bekeken worden of mensen zonder wettige verblijfsvergunning die vandaag al een knelpuntberoep uitoefenen, een arbeidskaart kunnen krijgen.

Het advies komt van de Adviescommissie Economische Migratie, waar vakbonden en werkgevers samen in vertegenwoordigd zitten. De commissie stelt vast dat Vlaanderen dreigt te evolueren naar een knelpunteconomie. Zeker vanaf 2019 kan de Vlaamse beroepsbevolking afnemen. “Vanaf 2019 staan alle wijzers op rood”, aldus Stefaan Peirsman, voorzitter van de Adviescommissie.

Er is dus nood aan extra arbeidskrachten. Die zullen niet van binnen Europa komen, aangezien de meeste Europese landen met dezelfde problemen kampen. Daarom adviseert de Adviescommissie om de arbeidsmigratie voor mensen buiten de Europese Unie te versoepelen. “We gaan die mensen nodig hebben”, argumenteert Peirsman.

In een advies aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters formuleren de sociale partners tien aanbevelingen om economische migratie in Vlaanderen van niet-EU-ingezetenen te versoepelen. Vandaag is maar een kleine minderheid (elf procent) van niet-EU-ers via arbeidsmigratie binnengestroomd in ons land.

Eén van de adviezen is te onderzoeken hoe mensen zonder wettig verblijf die hier al informeel aan de slag zijn - bijvoorbeeld in de bouw of de horeca - een arbeidskaart én dus een verblijfsvergunning kunnen krijgen. De Adviescommissie wijst daarvoor naar voorbeelden in Portugal, Frankrijk en Spanje.

Vakbonden en werkgevers adviseren om de geldigheid van de bestaande arbeidskaart op te trekken van één naar vier jaar en die ook vlotter beschikbaar te maken voor laag- en middengeschoolden.

Corrigeer

NIEUWS