N-VA wil evenwicht Vlaamse en Waalse kinderen op school

De Letterboom is ook populair bij kinderen van over de taalgrens. Foto: dkr

Huldenberg / Ottenburg -

Gemeenteraadslid Dominik Verhaegen (N-VA) stelt voor om de inschrijvingsprocedures van basisschool De Letterboom in Ottenburg aan te passen. Zo wil hij de verhouding tussen Franstalige en Vlaamstalige kinderen meer in balans brengen. Maar in de school rijst protest.

Verhaegen wil dat kinderen die geografisch dichterbij de school in Ottenburg wonen, voorrang krijgen bij de inschrijvingen. In het huidige systeem krijgt degene die zich als eerste inschrijft voorrang. “Voor mij is het geen probleem dat Franstalige kinderen school lopen in Ottenburg”, zegt Verhaegen. “Integendeel, dat kan een verrijking zijn. Helaas is de balans nu zoek. Slechts 35 procent van de leerlingen komt uit Huldenberg. In negen klassen is nog geen derde van de leerlingen van Huldenberg. Slechts in drie van de negentien klassen haal je 50 procent of meer. Nederlandstalige kinderen voelen zich uitgesloten."

Onenigheid

Directrice van De Letterboom Isabelle Kumps ontkent dat kinderen op haar school worden uitgesloten. “Iedereen speelt met elkaar. Maakt niet uit of ze thuis Nederlands of Frans spreken. Het Nederlandse taalniveau van onze zesdejaars ligt niet lager dan in andere scholen, integendeel. Wij zien geen baat in het voorstel van Verhaegen.”

Daar denkt de voorzitter van de ouderraad Jan Janssens anders over. “Mijn kinderen ondervinden geen last in hun klasgroep, maar ik weet dat er veel Nederlandstalige jongeren zijn, die zich uitgesloten voelen op die school. Ik zeg niet dat de Franstalige kinderen hen pesten, maar het is een feit dat als je een klas hebt met één Nederlandstalige jongen, twee Nederlandstalige meisjes en voor de rest enkel Franstaligen, dat die Vlaamstalige jongen moeilijk aansluiting vindt bij de groep. Veel kinderen verlaten om die reden de school.”

Zowel Jan Janssens als Verhaegen benadrukken dat hun bezorgdheden enkel gelden op sociaal vlak. “Ik maak me geen zorgen om het niveau van de taallessen in Ottenburg”, zegt Janssens. “Integendeel, de leerkrachten leveren schitterend werk.”

Burgemeester Danny Vangoidt-senhoven (Open VLD) wil samen met zijn partij het voorstel van Verhaegen grondig bestuderen, maar geeft alvast enkele opmerkingen. “De zesdejaars uit Ottenburg scoren erg hoog voor vakken als Nederlands of wiskunde. Daarnaast is er in België een vrije schoolkeuze. Veel Huldenbergse ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen elders naar school te sturen, net als veel ouders in Waver onze scholen verkiezen. Die kinderen zijn wat mij betreft allemaal welkom.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio