Wij genieten, dieren lijden bij vuurwerk, dus roepen gemeentes op om geluidsarm vuurwerk af te steken

Honden en andere dieren horen die knallen veel luider, waardoor ze in paniek zijn. Foto: shg

Oudenaarde -

SP.A-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert vraagt om met de jaarwisseling zo veel mogelijk stil of minstens geluidsarm vuurwerk af te schieten. Het stadsbestuur van Oudenaarde belooft om via sociale media de feestvierders te sensibiliseren.

Sinds 2015 is er in de politiezone Vlaamse Ardennen geen vergunningsplicht meer voor het afschieten van vuurwerk op 31 december vanaf 20 uur tot 1 januari om 1 uur ’s nachts. Die zone omvat naast de stad Oudenaarde ook de gemeenten Kluisbergen, Kruishoutem, Wortegem-Petegem en Zingem. SP.A-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert houdt daarom een pleidooi voor het gebruik van stil of geluidsarm vuurwerk.

“Voor dieren is het feestvuurwerk heel angstaanjagend”, zegt Beernaert. “Sommige soorten vuurwerk halen 160 decibel en dat is 20 decibel boven de pijngrens. Dat geluid kan al gehoorschade veroorzaken bij mensen. Veel dieren bezitten echter een veel fijner en gevoeliger gehoor. De oorverdovende knallen hebben dan ook vaak paniekreacties tot gevolg. Vandaar het voorstel om stil vuurwerk te gebruiken. Vuurwerkmakers hebben sinds kort diervriendelijk vuurwerk ontwikkeld. Dat zogenaamde ‘low noise-vuurwerk’ is niet helemaal geluidloos, maar het beperkt zich tot zachte knallen.”

Het stadsbestuur heeft oren naar het voorstel en zal voor haar eigen vuurwerk tijdens de septemberkermis op zoek gaan naar een stil of geluidsarmer vuurwerkalternatief. In de toekomst zal bij vergunningsaanvragen voor vuurwerk ook rekening gehouden worden met het aantal decibel. “Dat is voor veel dierenliefhebbers al een grote opluchting”, zegt Beernaert. “Het stadsbestuur zal tijdens de eindejaarsperiode via sociale media ook feestvierders sensibiliseren en tips meegeven om op een doordachte wijze om te gaan met het feestvuurwerk. Dierenliefhebbers krijgen dan weer tips mee om hun dieren zo veel mogelijk te beschermen tegen het feestvuurwerk. Ten slotte vragen we aan mensen die plannen hebben om met oudejaar vuurwerk af te steken om dat vrijwillig vooraf te melden aan de stadsdiensten. Via de sociale media kunnen dierenliefhebbers dan gebriefd worden waar zeker vuurwerk zal plaatsvinden, zodat die op hun beurt voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.”

“Wie vuurwerk koopt, wil dat het knalt”

In De Feestwinkel in Leupegem loopt het elk jaar weer storm voor vuurwerk in deze periode. “Maar vraag naar stil of geluidsarm vuurwerk krijgen we helemaal niet”, zegt zaakvoerder Erwin Van De Walle. “Stil vuurwerk bestaat trouwens niet. Geluidsarm vuurwerk bieden we wel aan. Elk jaar duikt die discussie op over knallend vuurwerk en geluidsoverlast. Vuurwerk hoort nu eenmaal bij het feestgedruis op oudejaarsavond. Wie vuurwerk koopt, wil dat het knalt en staat niet stil bij mogelijke hinder voor dieren. Maar we geven sowieso wel veiligheidsvoorschriften mee aan de klanten”, besluit hij.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio