Transgenderwet van kracht

Meteen veel kandidaten voor geslachtswijziging op identiteitskaart

Meteen veel kandidaten voor geslachtswijziging op identiteitskaart

Foto: Photo News

Geen medische attesten meer. Geen psychiatrische verslagen meer. Vanaf nu kan je eenvoudig een geslachtsregistratiewijziging aanvragen op het gemeentehuis. Dan verandert de M op je identiteitskaart in V. Of omgekeerd.

De nieuwe transgenderwet is in voege getreden. Die maakt het makkelijk om op je identiteitskaart van geslacht te veranderen. Je moet niet eens meer bewijzen dat je een geslachtsoperatie onderging. Je doet gewoon een aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, met een verklaring waarin staat dat je al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht, vermeld in de geboorteakte, niet overeenkomt met je innerlijk beleefde genderidentiteit en dat je dat nu ook op administratief en juridisch vlak veranderd wil zien.

Daarna heeft de procureur des Konings drie maanden tijd om de aanvraag te bestuderen. Geeft hij geen negatief advies, dan verandert de ambtenaar van burgerlijke stand de geboorteakte en krijgt de aanvrager een nieuwe identiteitskaart waarop de M (van man) verandert in V (van vrouw). Of omgekeerd.

Ook kinderen

Vanaf 12 jaar kunnen kinderen al hun voornaam laten veranderen in een naam die overeenstemt met hun beleefde genderidentiteit. Ze moeten zich hierbij wel laten bijstaan door hun ouders of hun vertegenwoordiger.

Vanaf 16 jaar kan de geslachtsregistratie ook gewijzigd worden in de geboorteakte. Ook hier moet de minderjarige zich laten bijstaan door ouders of voogd.

Slechts eenmaal

Steve Heylen van Vlavabbs, Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke stand zegt dat er de voorbije dagen in de gemeentehuizen al meerdere mensen langskwamen voor een geslachtregistratiewijziging.

Heylen wijst er wel op dat je slechts eenmaal van deze eenvoudige procedure kan gebruikmaken. “Wie daarna nogmaals zijn/haar geslachtsregistratie wil wijzigen moet wel weer medische en psychologische attesten voorleggen.”

Kostprijs

Gemeentes kunnen zelf de kostprijs voor de procedure bepalen. Rondbellen leert dat de meeste dat nog niet deden. “De federale overheid heeft ons pas eind december op de hoogte gebracht van de nieuwe procedure. Dat was te kort dag om al een prijs te kunnen bepalen. We maken er snel werk van”, zegt Sofie Bracke, Gents schepen van Burgerzaken. In Antwerpen is al beslist hiervoor geen kost aan te rekenen. Alleen 21 euro voor een nieuwe identiteitskaart.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees