“Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten”

“Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten”

(themabeeld) Foto: shutterstock

Studenten die meer tijd spenderen met hun smartphone, behalen lagere examenresultaten en ook meer onvoldoendes. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent en de UAntwerpen. De onderzoekers gingen na hoe de resultaten van eerstejaarsstudenten van vorig academiejaar samenhingen met hun smartphonegebruik.

Het onderzoek analyseerde de examenresultaten voor de eerste examenperiode van januari 2017. De 696 studenten studeerden aan de faculteiten Economie en Bedrijfskunde (UGent), Toegepaste Economische Wetenschappen of Sociale Wetenschappen (beide UAntwerpen). De studenten vulden een vragenlijst aan die peilde hoe vaak zij hun smartphone gebruikten voor negen activiteiten, zoals het lezen van e-mails, informatie opzoeken en foto’s nemen.

Studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik haalden gemiddeld 1.1 punt op 20 minder op hun examens dan studenten met een smartphonegebruik dat lager lag dan het gemiddelde.

Meer buizen

De lagere examencijfers bij een hoger smartphonegebruik leiden ook tot meer buizen. De bevraagde studenten met een bovengemiddeld smartphonegebruik slaagden voor 60,6 procent van hun afgelegde examens, studenten met een benedengemiddeld gebruik voor 68,9 procent van hun examens.

Deze negatieve bevindingen worden bevestigd wanneer gefocust wordt op smartphonegebruik tijdens het bijwonen van colleges en tijdens het studeren. Gemiddeld controleerden de bevraagde studenten 3 à 5 keer per les en iets meer dan 2 keer per uur studeren hun smartphone. Ook hier geldt dat wie dit vaker deed, lagere examenresultaten behaalde, aldus de onderzoekers in een persbericht.

“Studenten die vaker met smartphone bezig zijn, behalen lagere punten”
Professor Stijn Baert. Foto: Frank Bahnmuller

“Bron van ontspanning”

De smartphone vergemakkelijkt het verzamelen van studiegerelateerde informatie en het samenwerken voor groepsopdrachten. Toch is de negatieve samenhang tussen smartphonegebruik en studieresultaten geen verrassing voor de onderzoekers. “Uit eerder onderzoek blijkt dat studenten hun smartphone eerder zien als een bron van ontspanning dan als een werkinstrument. Verder kan de wens om via de smartphone niks te missen van wat zich online afspeelt en in interactie te zijn en blijven met iedereen (‘fear of missing out’) leiden tot een gebrek aan (studie)focus. Ook kan het voortdurende heen en weer switchen tussen studieactiviteiten en activiteiten op de smartphone zorgen voor cognitieve overbelasting en inefficiëntie”, aldus doctoraal onderzoeker Simon Amez (UAntwerpen)

Professor Stijn Baert (UGent) wijst er verder op dat een hoog smartphonegebruik ook samenhangt met slechtere slaapkwaliteit, waarvan eerder is aangetoond dat dit een drempel is voor goede studieprestaties.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees