Buurtbewoners halen slag thuis: legkippenbedrijf mag niet uitbreiden

Buurtbewoners halen slag thuis: legkippenbedrijf mag niet uitbreiden

De omwonenden halen in beroep dan toch gelijk. Het legkippenbedrijf Albers-Dochy mag van minister Joke Schauvliege niet uitbreiden. Foto: pdv

Eine / Oudenaarde -

Het legkippenbedrijf Albers-Dochy in Herlegem in Eine (Oudenaarde) mag dan toch geen extra stal voor 9.000 bio-legkippen bouwen. Minister Joke Schauvliege vernietigt de milieuvergunning die door de deputatie was verleend. De minister volgt dus wel het massale protest van de omwonenden en het negatieve advies van onder andere de stad Oudenaarde.

De milieuvergunningsaanvraag van het legkippenbedrijf Albers-Dochy in Eine botste meteen op protest van omwonenden, die de krachten bundelden in een actiecomité. Het bedrijf, dat al beschikt over twee stallen met 150.000 legkippen, ambieerde een uitbreiding met een open stal voor 9.000 kippen met een vrije loop.

Daarmee wou het bedrijf inspelen op de stijgende vraag naar scharrelkippen en bio-eieren. Het actiecomité bundelde 118 bezwaren.

Actiecomité is tevreden

Maar ondanks het buurtprotest en negatieve adviezen van onder andere de stad Oudenaarde en de Provinciale Milieucommissie verleende de deputatie van Oost-Vlaanderen toch de milieuvergunning.

Daarmee was de strijdbijl niet begraven, want het actiecomité stapte in beroep naar Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V).

De minister heeft wel oren naar de klachten wegens geurhinder en wijst in haar vernietigingsbesluit ook op het niet naleven van de bestaande milieuvergunning met drie processen-verbaal tot gevolg.

“Uiteraard zijn we tevreden dat minister Schauvliege onze standpunten volgt en de uitbreiding van het legkippenbedrijf heeft tegengehouden”, reageert Hulde Derudder namens het actiecomité.

“Maar we kraaien geen victorie, want nu moet de daadwerkelijke hinder nog worden aangepakt. Onze gezondheid en leefkwaliteit staan hier op het spel. Al in 2011, bij de opstart van het bedrijf, was er een onuitstaanbare stank. Zodra de wind vanuit de richting van het bedrijf kwam, was het niet meer mogelijk om ramen open te zetten of om op het terras van een mooie zomerdag te genieten. Telkens die scherpe geur van kippenmest. Om de vrede te bewaren, dienden we geen officiële klacht in. We contacteerden wel de uitbaters, maar telkens werden onze klachten weggelachen. Toen het bedrijf in februari 2017 dan een aanvraag indiende voor een uitbreiding met 9.000 bio-kippen zijn we wel meteen in het verzet gegaan.”

Ammoniak en fijn stof

Naast geurhinder hameren de omwonenden ook op ontoelaatbare uitstoot van ammoniak en fijn stof: “Uit onderzoek ter plaatse door de milieu-inspectie blijkt nu ook dat het bedrijf een ander stalconcept bouwde dan wat waarvoor het in 2010 vergund werd. In de plaats van een ammoniakemissie-arme stal, die volledig gesloten moet zijn, stoot het bedrijf al jaren via diverse openingen de lucht van de mestdrooginstallatie ongefilterd naar buiten. We wensen dus dat de overlast wordt weggewerkt. Uiteraard hoort landbouw thuis op het platteland, maar dan wel met respect voor de omgeving en de bewoners. De vraag dient evenwel gesteld of de uitbating van stallen van dergelijke omvang nog als landbouw bestempeld kan worden.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio