Ongezien: gemeente tikt provincie op de vingers

Kasteel D’Hoop werd in oktober met de grond gelijk gemaakt, met goedkeuring van de Provincie. De gemeente Merelbeke kan daar niet mee lachen. Foto: fvv

Gent / Merelbeke -

Een unanieme Merelbeekse gemeenteraad heeft een motie gestuurd naar de bestendige deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen betreffende de sloop van het kasteel D’Hoop in de Heidestraat. In de motie vraagt Merelbeke “meer respect” voor het erfgoed. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V).

Het is al meermaals gebeurd dat een provinciegouverneur een gemeentebestuur op de vingers tikt, maar een gemeenteraad die een protestmotie stuurt naar het provinciebestuur, dat hadden ze in Gent nog niet meegemaakt.

De motie werd ingediend door de oppositiepartijen Groen en N-VA. Zij vonden het niet kunnen dat de deputatie de beslissing van de gemeente afwees en toch toeliet dat het honderd jaar ­oude kasteel D’Hoop in de Heidestraat zou worden gesloopt. Dat gebeurde uiteindelijk in het weekend van 21-22 oktober vorig jaar. Ook de meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en SP.A schaarden zich achter de tekst.

“De gemeenteraad protesteert met grote verontwaardiging tegen deze onbegrijpelijke en erfgoedvernietigende beslissing van de deputatie”, klinkt het in het protest. “Merelbeke roept de deputatie op om in de toekomst een minimum aan respect op te brengen voor het belang dat de Merelbekenaren hechten aan het nog aanwezige erfgoed en aan haar adviesraden.”

Eerste gedeputeerde en woordvoerder Alexander Vercamer (CD&V) wil geen commentaar over het dossier geven omdat de zaak nog loopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Maar een motie van een voltallige gemeenteraad heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt hij. “Ik heb daar wel van staan kijken.” Toch vindt Vercamer dat de sloop van het kasteel niet de schuld is van de Provincie. “Wij hebben dat gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplan niet gemaakt. En wij zijn wel degelijk met erfgoed bezig. Sommige adviezen zijn bindend en andere niet. En dan moeten wij met zes gedeputeerden een afweging maken. Wij gaan daar heus niet licht overheen.”

Als de Raad voor Vergunningsbetwistingen de beslissing van de deputatie vernietigt, moet die laatste een nieuwe beslissing nemen. Omdat het beroep niet opschortend werkte, kon het kasteel toch al worden gesloopt.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees