Gesjoemel om begroting te doen rondkomen? “Onzin”

Glabbeek -

De strijd om de stem van de kiezer is in Glabbeek in alle hevigheid losgebarsten. De N-VA trekt van leer tegen “de loze beloftes” van de Dorpspartij. Ze krijgt het verwijt inkomsten dubbel aan te halen om zo “te laten uitschijnen dat Glabbeek het financieel goed doet.”

Katrien Everaert, voorzitster van de N-VA-afdeling, zegt uit de gemeentebegroting af te leiden dat de Dorpspartij bij de financiering van projecten tweemaal dezelfde bedragen aanhaalt om aan te tonen dat er een goed financieel beleid wordt gevoerd. “Het gaat om projecten van het Autonoom Gemeentebedrijf”, zeg ze. “Die projecten vallen niet onder de gemeentebegroting, maar toch zal de gemeente ze mee moeten bekostigen. Zo wordt bijvoorbeeld de bouw van de evenementenhal gefinancierd met de inkomsten uit de verhuur van de hal en loodsen. Het gaat om een schatting van 87.000 euro per jaar. Maar datzelfde bedrag komt terug om ook de loodsen asbestvrij te maken. De cijfers zijn onjuist en werden zodanig gemanipuleerd om de mensen gerust te stellen.”

Volgens burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) is dit larie en apekool. “Die partij heeft geen enkele kennis van het asbestafbouwplan”, zegt hij. “Ze kent niets van het budget 2018 en het AGB-meerjarenplan, waarin alle inkomsten en uitgaven omschreven worden. De partij heeft zelfs de documenten ter inzage niet opgevraagd en kan dus niet weten hoe de vork in de steel zit. Die klacht klopt dus niet. Ik ben de insinuaties van de N-VA kotsbeu.”

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio