Ook een jongeren in huis die niet kan leven zonder Facebook? Deze pelgrimstocht kan helpen

Pater Karel in actie bij één van de vorige pelgrimstochten. Foto: jhp

Merchtem / Grimbergen -

Pater Karel Stautemas verzamelde een tiental vrijwilligers rond zich om met de steun van de Abdij van Grimbergen een jongerenwerking op te richten die pelgrimstochten organiseert. De werking krijgt nu vorm in een vzw.

Quid Nunc Viator. Vrij vertaald: “En wat nu Pelgrim/reiziger?”. Dat is de naam van de nieuwe vzw die Pater Karel Stautemas van de Norbertijnenabdij in Grimbergen met een tiental vrijwilligers heeft opgericht. De vzw organiseert pelgrimstochten en bezinningen voor jongeren van 16 tot 30 jaar met een professionele omkadering ondersteund vanuit de Abdij van Grimbergen.

“Het initiatief is gegroeid vanuit Merchtem”, zegt Pater Karel.

“Toen ik daar tot vorig jaar nog priester was, organiseerde ik vanuit de parochie pelgrimstochten. Eerst ging een handvol jongeren mee, bij de vierde pelgrimstocht naar Normandië waren er dat al 24. Ik gaf vorig jaar de fakkel in Merchtem door, omdat ik voor de abdij meer opdrachten had, maar zou het zonde gevonden hebben zo'n initiatief verloren te laten gaan. Daarom richtte ik met een tiental vrijwilligers de vzw op en worden de pelgrimstochten en bezinningen verder georganiseerd.”

Kennismaking

“De eerste activiteit is een kennismakingsweekend van 2 tot en met 5 april”, zegt vzw-lid Bart Van Humbeeck uit Grimbergen. “Ik was groepsleider bij de scouts toen Pater Karel onze aalmoezenier was, behield goede herinneringen aan zijn werk en steun dit initiatief graag. We benaderen jongeren vanuit een Christelijk oogpunt, maar ook jongeren met een andere overtuiging zijn welkom. Het weekend in april bestaat uit een tentenkamp van waaruit we een bezinningstocht organiseren, de vierde wereld in Brussel en de abdij zelf ontdekken. We staan vooral stil bij onderwerpen die jongeren bezighouden.”

Pater Karel: “Je zou schrikken van hoeveel nood er aan zo'n initiatief is. Met Facebook en andere ‘sociale media’, hebben jongeren meer dan ooit nood aan zingeving in hun leven. Na een pelgrimstocht vertelde één van de jongeren me dat hij niet kon geloven dat hij zonder Facebook kon leven. Zo diep zit het dus.”

Prikkels

“Jongeren zijn vandaag omgeven door veel meer prikkels en staan niet meer stil bij zichzelf. Vele jongeren zijn dan ook op zoek naar een alternatieve vakantie. Onze jongerenwerking wil dit aanbieden. Het is de bedoeling hen even te laten halt houden en de tijd wat trager te laten beleven, zodat ze oog en oor krijgen voor de essentie van het leven, vanuit een christelijke invalshoek.”

Pater Karel maakt er ook een erezaak van om in zijn witte habijt alle tochten mee te stappen. “De jongeren vragen dat zelf. Het geeft rust en erkenning voor een zoektocht naar de zin van hun leven.”

Werkstraf

De vzw staat ook open om jongeren uit instellingen te begeleiden of jongeren die een werkstraf opgelegd kregen. Stautemas: “Natuurlijk helemaal op vrijwillige basis. Het mooie is, dat we in ons team ook een psychologe hebben.”

Penningmeester Willy Segers uit Opwijk kan de plannen vanaf de zomervakantie al voorleggen: “Dan gaan de pelgrimstochten onder andere naar Bourgogne, Schotland, Normandië en Palestina. Alles word tot in de puntjes voorbereid: van overnachtingen, over het parcours tot de bezinningsplaatsen.”

INFO

Info: www.quidnuncviator.be

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees