Heel Vlaanderen in alarmzone: luchtvervuiling nog erger dan gedacht

Heel Vlaanderen in alarmzone: luchtvervuiling nog erger dan gedacht

Volgens het nieuwe model kleurt Antwerpen op verschillende plaatsen (donker)rood wat betreft de concentratie stikstofdioxide. “En dat is vooral de schuld van vervuilende dieselwagens.” Foto: rr

De luchtvervuiling in Vlaanderen is erger dan gedacht. Dat blijkt uit een nieuw luchtkwaliteits­model. Tot in de kleinere gemeenten worden de ­Europese normen voor stikstofdioxide overschreden. De enige manier om de lucht snel weer wat properder te krijgen? “Massaal diesel bannen.”

Er is geen ontsnappen aan. In zowat alle Vlaamse steden en gemeenten zijn er straten waar de gemiddelde jaarconcentratie van stikstof­dioxide (NO2) de Europese grenswaarden overschrijdt. NO2 wordt vooral uitgestoten door dieselwagens, en geeft een goede indicatie van luchtvervuiling veroorzaakt door verkeer.

Officiële metingen toonden eerder al aan dat in twee Antwerpse meetstations de Europese grenswaarde van 40 microgram per kubieke meter werd overschreden. Vlaanderen moest daarom eind vorig jaar een plan met maatregelen voorleggen aan ­Europa om onder die drempel te raken. Maar uit een nieuw luchtkwaliteitsmodel dat de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) ontwikkelde in opdracht van de Vlaamse ­Milieumaatschappij (VMM), blijkt nu dat er zowat in elke Vlaamse gemeente zones zijn waar we in het rood gaan.

“De nieuwe kaarten houden ook rekening met street canyons, smalle straten met bebouwing waardoor de vuile lucht blijft hangen”, zegt Frans Fierens, luchtspecialist van de VMM en directeur van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). “Mocht je een meetstation zetten in straten die het model rood inkleurt, is er kans op een overschrijding van de NO2-norm. In de donkerrode straten is dat zeker het geval.”

Diesel bannen

Dit resultaat is vooral een gevolg van Dieselgate, zegt Fierens. “Jarenlang hebben we, aangemoedigd door Europa, vastgehouden aan een fiscaal gunstregime voor diesel om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen (diesel stoot minder CO2 uit dan benzine, nvdr.). De autofabrikanten beweerden bovendien dat dieselwagens schoner werden. Maar sinds de Diesel­gate weten we dat nieuwe dieselmotoren in realistische rij­omstandigheden amper minder NO2 uitstoten dan de oude.” De enige manier om de lucht snel weer wat properder te krijgen, is dan ook massaal diesel bannen, zegt de luchtspecialist.

Ondertussen blijven wetenschappelijke studies verschijnen die de effecten aantonen van luchtvervuiling op onze gezondheid. Jaarlijks sterven in ons land minstens 10.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen daarvan. Niet alleen stikstofdioxide en roet, maar ook fijn en ultrafijnstof veroorzaken of verergeren hart- en longziekten, astma en allergieën, en kanker.

Greenpeace: “Kan zo niet verder, urgentieplan nodig”

Volgens Greenpeace is dan ook “een urgentieplan voor gezonde lucht” nodig. “De prijs die we met onze gezondheid betalen voor het vele autoverkeer en in het bijzonder dieselverkeer is nog hoger dan gedacht. Zowat elke Vlaming, in de stad of op het platteland, ademt erg ongezonde lucht in”, aldus Joeri Thijs, expert luchtkwaliteit bij de milieuorganisatie.

Volgens Greenpeace “kan dit zo niet langer verder”: de organisatie vraagt dan ook om een versnelde afbouw van diesel en bedrijfswagens, en een beleid “dat ons eindelijk op weg zet naar een duurzame mobiliteit en gezonde lucht”.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees