Bouw van nieuwe hoogspanningslijn over de Schelde gaat van start

Bouw van nieuwe hoogspanningslijn over de Schelde gaat van start

Foto: Patrick Post

Berendrecht-Zandvliet-Lillo -

Afgelopen week zijn in de Antwerpse haven de voorbereidende werken gestart voor de overspanning van de Schelde met een nieuwe hoogspanningslijn. Dat meldt hoogspanningsnetbeheerder Elia dinsdag. De nieuwe lijn moet mee zorgen voor de bevoorradingszekerheid. Voor een vrije doorgang voor het scheepvaartverkeer wordt met enorme masten gewerkt.

Elia voert sinds 2015 en tot 2020 verschillende werken uit voor het Braboproject, dat de elektriciteitsbevoorrading in het land moet versterken, met in het bijzonder de Antwerpse haven. Het zorgt ook voor een betere connectie met Nederland, wat ook de elektriciteitsprijs (positief) kan beïnvloeden.

Afgelopen week zijn werkzaamheden gestart voor een nieuwe hoofdspanningslijn over de Schelde. De overspanning maakt deel uit van de vernieuwing en versterking van de lijn Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek, gekend als Brabo II. In deze fase wordt de bestaande 150 kV-lijn langs de A12 vernieuwd en versterkt tot een 380 kV-lijn. Ter hoogte van Lillo zal de lijn de Schelde oversteken tot aan Liefkenshoek.

Minstens de pylonen zullen opvallen. “De hoogspanningskabels van Elia zullen de Schelde overspannen over een breedte van 1 km. Deze breedte is een van de redenen waarom de masten 192 m hoog moeten zijn. Elia houdt ook rekening met een verplichte vrije doorvaarhoogte van 100 m bij het hoogste peil van de Schelde”, zegt Eliamedewerker Stefaan Vanden Berghe.

De lijn zou volcontinu moeten kunnen werken, in tegenstelling tot een eerdere overspanning, tussen Zandvliet en Doel, die voor een veilige onderdoorvaart van sommige schepen moet worden uitgeschakeld.

Zopas is gestart met de aanleg van toegangswegen voor de nieuwe verbinding. Er wordt ook een platform op de Schelde gebouwd om vanop het water te werken. In de lente volgt de opbouw van de pylonen om in het voorjaar van 2019 de lijnen te trekken. In 2020 verwacht Elia via de overspanning de linker- en rechteroever rechtstreeks met elkaar te verbinden.

Bij de start van de opbouwwerken in de lente wordt voor omwonenden en bedrijven een informatiemoment gehouden.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio