Gebedshuis krijgt wellicht negatief advies want ‘parking gehandicapten ligt verkeerd’

Gebedshuis krijgt wellicht negatief advies want ‘parking gehandicapten ligt verkeerd’

Het ziet ernaar uit dat het gebedshuis er niet mag komen in de Kortrijksesteenweg. Foto: loh

Harelbeke -

De deputatie beslist donderdag over het beroep tegen de komst van een gebedshuis in de Kortrijksesteenweg. Als ze het negatieve advies van haar stedenbouwkundige ambtenaar volgt, mag de moslimgemeenschap haar plannen wellicht definitief opbergen.

Donderdag is een belangrijke dag voor de Harelbeekse moslimgemeenschap. De deputatie buigt zich over het beroep van buurtbewoners tegen de komst van een gebedshuis in een villa langs de N43. Als de deputatie het advies van haar eigen stedenbouwkundig ambtenaar volgt, dan wordt de vergunning geweigerd. En de kans dat de deputatie het advies van haar eigen diensten naast zich neerlegt, is klein. Dat beseft ook de vzw Bader, die de moslimgemeenschap in Harelbeke vertegenwoordigt en het gebedshuis wil uitbaten. “We hopen van niet, maar wachten bang af. Een negatieve beslissing zou een kaakslag zijn”, zegt Mouloud Farouz, voorzitter van vzw Bader.

Tuin en parking

Volgens de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar zijn er twee redenen om de vergunning te weigeren. Zo ontbreekt een advies van De Waterweg nv, want de nieuw aan te leggen parking ligt mogelijk in overstromingsgevoelig gebied. Volgens Bader kreeg de vzw inmiddels al een positief advies hierover.

Een tweede reden van weigering is technisch en focust op details. Zo kan de tuin zonevreemd zijn als die toch door bezoekers gebruikt wordt, wat niet de bedoeling is, en liggen de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking op de verkeerde plek. “Ze moeten verplicht vlakbij de toegankelijke ingang of voetgangersuitgang liggen”, staat in het advies van de stedenbouwkundig ambtenaar. “Hier liggen ze vlakbij de garage en niet bij de inkom van het gebouw. Bijgevolg wijkt de aanvraag af van de bepalingen van de gewestelijke verordening inzake toegankelijkheid.”

Politieke kwestie

Puur technisch moet trouwens niet de komst van het gebedshuis, maar wel de functiewijziging van de villa worden goedgekeurd. Maar daar lijkt het in essentie niet meer om te gaan. Dit lijkt op een discussie voor of tegen de moslimgemeenschap en het feit dat ze haar intrek zou nemen in de Kortrijksesteenweg 184. Dat vindt de vzw Bader. “Er is geen reden om ons die vergunning niet te geven”, zegt Farouz. “We zijn met alles in orde. Als de beslissing negatief is, is dat puur een politieke beslissing.”

Verantwoordelijk gedeputeerde is Carl Vereecke (Open VLD), ook politiek actief in buurgemeente Kuurne. “We nemen op 18 januari (vandaag nvdr.), een beslissing”, zegt hij. “Mocht die negatief zijn, dan kan de aanvrager binnen de dertig dagen beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze raad beoordeelt de aanvraag niet opnieuw, maar gaat enkel na of er procedurefouten werden begaan, of de wetgeving correct werd toegepast en of de beslissing van de deputatie voldoende werd gemotiveerd.”

Als het slecht uitdraait, blijft de vzw Bader achter met een financiële kater. Van het gebouw zelf kan de vzw nog af. Dat kocht ze onder voorwaarden. “Maar de duizenden euro's die we investeerden in architecten en aanpassingen op het domein zijn we sowieso kwijt”, zegt Farouz. “Dat is trouwens allemaal betaald met geld van onze eigen leden, want wij krijgen geen subsidies. Alles komt uit eigen zak”, besluit Farouz.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees