Zweden bereidt gezinnen voor op oorlog met Rusland: “Niet enkel leger moet klaar zijn, ook de samenleving”

Zweden bereidt gezinnen voor op oorlog met Rusland: “Niet enkel leger moet klaar zijn, ook de samenleving”

Foto: Katrijn Van Giel

De Zweedse overheid gaat naar alle 4,7 miljoen huishoudens folders sturen waarin onder andere zal staan hoe ze zich kunnen voorbereiden op een oorlog.

De brochure heeft de titel ‘Als het oorlog wordt...’. Daarin wordt aan de Zweden uitgelegd hoe ze op een oorlogssituatie kunnen reageren. En dat niet alleen. Er wordt ook ingegaan op hoe te reageren op pandemieën, een cyberaanval of een terreuraanslag of hoe de Zweden rekening kunnen houden met de gevolgen van de klimaatverandering. Er staan ook tips in over hoe de inwoners water, voedsel en brandstof kunnen inslaan.

Zweden bereidt gezinnen voor op oorlog met Rusland: “Niet enkel leger moet klaar zijn, ook de samenleving”
Een Zweedse atoomschuilkelder uit de Koude Oorlog.

Het is niet de eerste keer dat de Zweedse gezinnen dergelijke folder in de bus krijgen. Ook ten tijde van de Tweede Wereldoorlog verspreidde de Zweedse regering zo’n informatie, ook al was Zweden toen een neutraal land. In de jaren daarop, toen de Koude Oorlog uitbrak, kregen de Zweden nog steeds zo’n folders in de bus. Dat gebeurde nog tot de jaren ‘80.

“Onze samenleving wordt geconfronteerd met een nieuwe complexe groep van bedreigingen en de mensen kunnen maar beter op voorhand weten wat te doen in dergelijke situaties .De hele samenleving moet voorbereid zijn op een conflict, niet enkel het leger”, zo wordt de verspreiding van de folders beargumenteerd. “Bovendien wordt de bevolking geconfronteerd door een manipulatie van informatie. Daarom moet worden geleerd op welke manier met al die elementen moet worden omgegaan. We hebben termen als ‘volledige verdediging’ bijvoorbeeld al 25 of 30 jaar niet meer gebruikt, dus de kennis bij burgers over verdedigingstechnieken is bijzonder laag.”

De folders zullen vanaf mei verspreid worden.

Verhoogde dreiging uit Rusland

Momenteel krijgt Zweden niet te maken met een concrete dreiging, maar de voorbije jaren heeft de overheid van het Scandinavische land wel al het defensiebudget verhoogd, onder andere naar aanleiding van verhoogde dreiging vanuit Rusland. Zo drongen Russische duikboten en gevechtsvliegtuigen de voorbije jaren al enkele keren binnen in Zweeds territoriaal gebied.

Zweden bereidt gezinnen voor op oorlog met Rusland: “Niet enkel leger moet klaar zijn, ook de samenleving”

Intussen werd in maart 2017 ook de dienstplicht alweer ingevoerd in Zweden. En in diezelfde maand werd beslist honderden atoomschuilkelders uit de Koude Oorlog te controleren en weer gebruiksklaar te maken. Twee jaar geleden heeft het Zweedse leger ook opnieuw een basis ingericht op het strategisch gelegen eiland Gotland in de Baltische Zee. En een dik jaar geleden nog, eind 2016, heeft de Zweedse overheid steden en dorpen opgedragen voorbereidingen te treffen voor een mogelijke militaire aanval vanuit Rusland. Ook een nauwere samenwerking met de NAVO (Zweden is geen lid van de NAVO zelf, maar maakt wel deel uit van het NAVO-Partnerschap voor Vrede, red.) kadert in de maatregelen die Zweden neemt tegen de toegenomen dreiging uit Rusland.

Zweden bereidt gezinnen voor op oorlog met Rusland: “Niet enkel leger moet klaar zijn, ook de samenleving”
Corrigeer

MEER NIEUWS