Buurt in beroep tegen plannen om Zomerhuis nieuw leven in te blazen: “Te veel verkeer, te weinig parking”

Buurt in beroep tegen plannen om Zomerhuis nieuw leven in te blazen: “Te veel verkeer, te weinig parking”

De buurtbewoners vinden dat hun bezorgdheden over verkeer en parking tijdens het openbaar onderzoek genegeerd werden. Foto: tvl

Stekene -

Twintig buurtbewoners gaan in beroep tegen de plannen van het gemeentebestuur om het Zomerhuis nieuw leven in te blazen. “Onze adviezen zijn helemaal genegeerd.”

Het gemeentebestuur van Stekene wil van het Zomerhuis opnieuw een toeristische trekpleister maken. Het heeft daarvoor een ambitieus plan opgemaakt voor het paviljoen met waterfonteinen, parkpaden, diverse speelelementen en een nieuwe horecazaak. Toch is niet iedereen even opgezet met de plannen. Een twintigtal buurtbewoners van de omliggende Brugstraat, Bormte en Kaaistraat hebben een advocaat onder de arm genomen om de vergunning aan te vechten.

“Natuurlijk zijn we tevreden dat het verlaten terrein eindelijk een publieke bestemming krijgt”, zegt Jessie Vandevelde uit de Brugstraat. “Toch zijn we niet te spreken over de grootschaligheid en de aanpak van dit project.”

Veel verkeer, weinig parking

De buurtbewoners vrezen vooral een grote impact op de mobiliteit. “Het verkeer op de site zal erg toenemen”, vervolgt Vandevelde. “De toegang via de Brugstraat en de uitrit naar de smalle Kaaistraat zijn ontoereikend en brengen de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het gedrang. Het is onbegrijpelijk dat er geen grondig mobiliteitsonderzoek is verricht.”

Daarnaast vreest de buurt ook de bijkomende parkeerdruk. “Het kan nu al bijzonder druk zijn op het domein met de schutters- en de tennisclub. Twintig bijkomende parkeerplaatsen zullen dan ook niet volstaan. Het gemeentebestuur heeft onze bezorgdheden, die we hebben overgemaakt tijdens het openbaar onderzoek, gewoon genegeerd.”

De buurtbewoners zien dan ook geen andere uitweg dan beroep aan te tekenen tegen de bouwvergunning. “We vinden dat het gemeentebestuur opnieuw haar huiswerk moet doen. We pleiten voor een kleinschaliger initiatief op maat van de buurt en met een degelijk mobiliteitsonderzoek.”

De buurtbewoners stellen zich luidop de vraag af de Stekenaar wacht op een project dat vier miljoen euro kost.

Recreatie met moderne toets

Burgemeester Stany De Rechter (GeBe) begrijpt het protest van de buurtbewoners niet helemaal. “Het gaat om de herinrichting van een bestaand recreatiedomein”, aldus De Rechter. “Hier is altijd een zwembad met drankgelegenheid geweest. We geven er nu een moderne toets aan.”

De Rechter wijst erop dat de hoofdingang van het Zomerhuis aan de kant van Bormte komt. “Daar zullen ook parkeerplaatsen aangelegd worden. Toch streven we er naar om het domein zo autoluw mogelijk te maken en moedigen we iedereen aan om met de fiets of te voet te komen.”

De burgemeester staat niet weigerachtig tegenover verdere dialoog met de buurtbewoners. “Het is mogelijk om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen indien dat nodig blijkt, maar laten we daarvoor eerst de effectieve realisatie afwachten. Ik blijf sterk geloven in dit project en reken op de redelijkheid van de buurtbewoners.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio