Raadsleden kunnen cijfers nieuw zwembad niet inkijken: “Voor 1,27 miljoen euro per jaar verwachten we toch wat openheid”

Het nieuwe zwembad kost volgens Dagmar Beernaert veel meer dan oorspronkelijk voorzien was. Peter Simoens weerlegt dit. Foto: pdv

Oudenaarde -

Contractueel moet uitbater nv Sportoase elk trimester het zakencijfer van het nieuwe zwembad aan het stadsbestuur voorleggen. “Maar na negen maanden is er van cijfers nog geen spoor”, aldus SP.A-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert, die openheid eist.

“Het contract tussen het stadsbestuur en de nv Sportoase is duidelijk: Sportoase heeft de plicht om binnen de dertig dagen na het einde van elk trimester haar zakencijfers, uitgaven, inkomsten en bezoekersaantallen van het nieuwe stedelijk zwembad aan het stadsbestuur voor te leggen”, opent Dagmar Beernaert.

Blanco cheque

“Meer dan een maand geleden stelde ik de vraag aan de bevoegde schepen Peter Simoens om de boeken te mogen inkijken, zoals in het contract staat. Tot vandaag kreeg ik niets te zien. Het nieuwe zwembad kost de Oudenaardse belastingbetaler 1,27 miljoen euro per jaar. Dan mag je als gemeenteraadslid toch wel enige openheid en duidelijkheid over de cijfers verwachten? Of geven we elk jaar gewoon een blanco cheque van 1,27 miljoen euro aan een commercieel bedrijf?”

Tarieven verhogen

Dagmar Beernaert benadrukt ook dat het zwembad heel wat meer kost dan aanvankelijk voorzien: “Bij de begrotingsbesprekingen in december 2017 kwam plots aan het licht dat het zwembad al bijna vijf miljoen euro meer zal kosten dan initieel voorzien. Een bevredigende uitleg daarvoor kregen we niet. Vorige gemeenteraad liet de bevoegde schepen bovendien verstaan dat Sportoase eraan denkt om de tarieven voor individuele zwemmers opnieuw te willen verhogen. Volgens het contract kan Sportoase dat ook eenzijdig doen. De tarieven zijn nu al meer dan dubbel zo hoog als in het oude zwembad. Op de volgende gemeenteraad vragen we meer duidelijkheid en openheid. Ik begrijp niet waarom dat in dit dossier blijkbaar niet kan.”

Samenloop van omstandigheden

Schepen van Sport Peter Simoens (Open VLD) veegt de kritiek van Dagmar Beernaert van tafel: “Dat de cijfers nog niet ingezien konden worden, is een samenloop van omstandigheden en heeft te maken met de drukke agenda van de sportdienst. De cijfers houden we dus helemaal niet bewust achter. Dat het zwembad vijf miljoen meer zou kosten dan voorzien, is bovendien absoluut onwaar. In de meerjarenplanning is een jaarlijks bedrag van 1,3 miljoen euro voorzien en we blijven onder dat budget. Wel was er bij de afbraak van het oude zwembad een meerkost van 600.000 euro en moeten we uiteraard ook met een jaarlijkse indexatie rekening houden.”

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio