Gemoederen raken verhit tijdens informatievergadering over uitbreiding van luchthaven Zaventem: “Niet enkel Vlaanderen moet de lasten dragen!”

En of de inwoners van Steenokkerzeel en Kortenberg wakker liggen van de uitbreidingsplannen van de luchthaven van Zaventem: de geïnteresseerden tekenden woensdagavond massaal present voor een informatieavond georganiseerd door het gemeentebestuur van de twee Vlaams-Brabantse gemeenten.

jvh, dkr, ddl

LEES OOK. Uitbreiding Zaventem: deze scenario’s liggen op tafel

Een 400 à 500-tal inwoners daagde op beide infosessies op om uit de mond van vertegenwoordigers van luchthavenuitbater Brussels Airport Company (BAC) te horen wat de plannen van de luchthaven waren. De opkomst was zo groot dat veel mensen de zaal niet in konden, en de toelichting door experts over onderwerpen als geluidsoverlast, luchtkwaliteit en impact op ruimtelijke ordening buiten via geluidsboxen moesten volgen. De gemoederen in de zaal liepen intussen snel hoog op: verschillende boze mensen vertrokken al snel, andere bewoners onderbraken de uiteenzetting voor een eigen betoog dat op massaal applaus uit de zaal kon rekenen.

(Lees verder onder de video’s.)

Vooral bewoners van Humelgem (Steenokkerzeel) en Erps-Kwerps (Kortenberg) schrokken zich eerder deze week een hoedje toen in de krant stond dat er in het ingrijpendste scenario 22 gebouwen zouden moeten wijken voor de uitbreiding van de luchthaven, en dat er sprake was van een kilometerslange muur die tot 18 meter hoog zou reiken.

“Er is nog niets beslist”, benadrukte Piet Demunter, de directeur strategische ontwikkeling van Brussels Airport, al bij aanvang van de infosessie in Steenokkerzeel. “We willen de verschillende scenario’s en hun mogelijke impact in alle openheid op tafel leggen, om te bekijken hoe we het algemene belang (van de luchthaven en de economie) kunnen verzoenen met het lokale belang (van de omwonenden).”

“Een monoloog”, “geen concrete antwoorden” en “niets bijgeleerd”

De presentaties over de geschatte impact inzake geluid, mobiliteit en ruimtelijke ordening werden geregeld onderbroken door ongeruste buurtbewoners. Het werd vooral rumoerig op momenten dat het ging over de mogelijke verlenging van piste 25L naar het oosten, de geluidsmuur die er zou kunnen komen met bjbehorende onteigeningen, en de zoektocht naar een verbinding tussen de E40 Leuven-Brussel en de luchthaven.

Ook na een vragenronde (met schriftelijk te stellen vragen) waren de aanwezigen niet gerustgesteld. “Een monoloog”, “geen concrete antwoorden” en “niets bijgeleerd” waren de vaakst gehoorde reacties.

Veel onbegrip was er ook over het feit dat Brussels Airport wil uitbreiden, terwijl het aantal vliegbewegingen in 2040 naar verwachting lager zal liggen dan in 2000 (voor het faillissement van Sabena). Al verdedigde de luchthaven zich door te zeggen dat de vertrek- en landingspieken veel hoger zijn dan in 2000 en dat er voor die momenten extra capaciteit moet komen.

Burgemeester Steenokkerzeel: “Onzekerheid neemt alleen toe”

De burgemeester van Steenokkerzeel, Kurt Ryon, sloot zich aan bij de teleurgestelde reacties. “Brussels Airport maakte zijn plannen in 2016 bekend. We zijn nu 2018, en nog geven ze geen oplossingen. De onzekerheid bij de mensen neemt alleen toe”, reageerde hij.

De burgemeester is ervan overtuigd dat de luchthaven het zeer ingrijpende scenario voorstelt om baan 25L met 900 meter te verlengen, om uiteindelijk uit te komen op het iets lichtere scenario van een verlenging van alleen de taxibaan naast de huidige 25L. “Ze kunnen dan zeggen dat ze geluisterd hebben.”

Maar ook dat lichtere scenario is voor Ryon onaanvaardbaar. “Ook dat zou een zware impact hebben”, zegt hij. Hij vreest dat Humelgem onleefbaar - “een nieuw Doel” - wordt indien er “een muur van 18 meter komt aan de zonnekant” van de woonkern. “Steenokkerzeel is de voorbije 50 jaar alleen maar kleiner geworden door de uitbreidingsdrang van de luchthaven. Dit moet nu stoppen”, besloot hij.

Ook in Kortenberg is men gekant tegen elke uitbreiding van de baaninfrastructuur van de luchthaven. Daar luidt het dat de uitbreidingsplannen “de leefbaarheid van de hele dorpskern van Erps-Kwerps en van een belangrijk deel van Kortenberg” bedreigen, en dat de gemeenteraad de plannen dus “absoluut niet” kan aanvaarden.

Burgemeester Chris Taes postte na afloop van de informatiesessie een Facebookbericht waarin hij zijn teleurstelling uitdrukte: “Jammer genoeg gingen de erg technische uiteenzettingen veel te weinig in op de echte bekommernissen van de omwonenden. De frustratie groeide dan ook, wat uiteindelijk leidde ot enkele emotionele uitbarstingen in het publiek. Daarop vertrok het hele panel van experten van BAC. Absoluut een gemiste kans.”

Taes besloot zijn bericht met: “Wij zullen er alleszins alles aan doen om deze onaanvaardbare aanslag op de leefbaarheid van een dorpsgemeenschap te voorkomen.”

CEO Brussels Airport: “Nog niets beslist”

In ‘Terzake’ op Canvas herhaalde Arnaud Feist, de CEO van Brussels Airport, dat er nog niets vastligt. “We willen in dialoog gaan met de omwonenden en we willen hun bezorgdheden horen, om daarna tot een conclusie te komen”, stelde hij. Hij voegde ook toe dat de uiteindelijke beslissing over de uitbreiding een politieke beslissing zal zijn.

Eerst moeten de politici nog met de lang gevraagde vliegwet komen, die een stabiel kader moet scheppen voor de luchthaven en zijn omgeving. Maar die verwacht Feist zeker niet meer voor de verkiezingen van 2019. “De vliegwet is van cruciaal belang, maar zal er de eerste 2 tot 3 jaar niet komen”, betreurde hij.

Met zijn strategische visie 2040 heeft Brussels Airport de ambitie om de activiteiten en het aantal jobs tegen 2040 te verdubbelen (naar 40 miljoen passagiers, meer dan 900.000 ton cargo en 120.000 directe en indirecte banen). Tegelijkertijd zou de helft minder omwonenden geluidsoverlast ondervinden van de vliegtuigen.

Opvallend element in de plannen is dat de luchthaven erop rekent dat tegen 2040 minder dan de helft van de werknemers en passagiers met de auto zal komen, dankzij betere openbaarvervoer- en fietsverbindingen. “Buitenlandse luchthavens tonen dat dat mogelijk is”, klonk het. Er zijn bijvoorbeeld gesprekken over hst-verbindingen (Thalys, ICE) met de luchthaven, en er wordt gewerkt aan een trambus Heizel-Brussels Airport en aan een fietssnelweg.

Eén troost voor de inwoners van de getroffen gemeenten: de luchthavenuitbater beslist niet zelf of en hoe de plannen worden uitgevoerd, maar wel de bevoegde Vlaamse en federale overheid.

© dkr

© dkr

© dkr

© dkr

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie