Doven vragen ‘tweetalig’ onderwijs

© shutterstock

Dertig ouders met dove en horende kinderen vragen Vlaanderen om tweetalige klassen in te richten, waar in het Nederlands en in gebarentaal wordt onderwezen. Ze krijgen de steun van de vereniging Doof Vlaanderen en de Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal.

Dove kinderen hebben momenteel de keuze tussen het regulier onderwijs, waar ze de hulp krijgen van een tolk, en het buitengewoon onderwijs, waar ze naar een klas met enkel dove leerlingen kunnen. Na de invoering van het M-decreet wordt het buitengewoon onderwijs echter afgebouwd en is het de ambitie zoveel mogelijk kinderen een plaats te geven in het regulier circuit.

De begeleiding door een tolk in gebarentaal is een goede oplossing, maar verre van ideaal, vinden de ouders. In afwezigheid van de tolk zijn de kinderen bijvoorbeeld grotendeels afgesneden van hun klasgenoten. De ouders en de belangenverenigingen stellen daarom voor echte tweetalige klassen in te richten, waar zowel dove als horende leerlingen deels in gebarentaal worden onderwezen. Ze willen starten met enkele proefprojecten in het kleuteronderwijs en het idee met de kinderen mee laten groeien in het lager onderwijs.

Sympathie

Het voorstel kan op heel wat sympathie rekenen bij de Vlaamse partijen. “U heeft een aantal pistes naar voor geschoven die interessant zijn om te bewandelen” zei Orry Van de Wauwer van CD&V. Voor Elisabeth Meuleman (Groen) gaat het om échte inclusie, die een kans moet krijgen in een proefproject.

Daarnaast zijn er nog heel wat vragen. “Ik denk dat er te weinig dove kinderen zijn om dit in heel Vlaanderen uit te rollen”, aldus Koen Daniëls (N-VA). “Gaan we de ouders van dove kinderen dan verplichten om naar een bepaalde school te gaan?”

Meer over Onderwijs

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie