CD&V maakt eerste zestien namen bekend

De CD&V van Lochristi maakte tijdens haar nieuwjaarsreceptie de eerste zestien namen bekend van de kandidaten die zullen aantreden voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Zoals bekend ging CD&V in de aanloop naar de verkiezingen praten met andere partijen om eventueel samen naar de verkiezingen te trekken, maar toen de uitgestoken hand niet aangenomen werd, "koos CD&V resoluut voor de eigen kracht" aldus fractieleider Dirk Van Nieuwenburgh. Mieke Van Hecke, lijsttrekker voor de CD&V in Gent, was gastspreker.

"Ik geef ze in alfabetische volgorde, want een rangorde is er nog niet, " aldus Bart Van den Driessche, voormalig parlementslid voor de CD&V en  tot voor een aantal jaren algemeen directeur van CM Midden Vlaanderen. Van den Driessche woont al een aantal jaren in Lochristi en zetelt in het lokaal bestuur. Samen met voormalig gemeenteraadslid Daniel De Groote ging hij met diverse kandidaten praten.

Dit zijn de 16 namen, voor alle duidelijkheid, in alfabetische volgorde.

Luc Bergmans (Zaffelare), Elien De Clercq (Lochristi), Kristof De Clercq (Hijfte), Danny  Den Hert (Lochristi), Patricia De Sutter (Lochristi), Rita De Vijlder (Zeveneken), Anne De Wilde (Lochristi), Gunter Landuyt (Lochristi), Geert Mallems (Lochristi), Peter Pycke (Zeveneken), Stevens Schoonjans (Lochristi), Ase Van De Vijver (Zaffelare), Koen Van Landeghem (Zaffelare), Dirk Van Nieuwenburgh (Lochristi), Anita Van Peteghem (Zaffelare) en Martine Van Waes (Zaffelare).

Onder die zestien namen inderdaad dus ook de naam van gemeenteraadsldid Steven Schoonjans, die wel degelijk nog opkomt: "Ik weet niet waar men het verhaal vandaan haalt dat ik er zou aan denken te stoppen" aldus Steven Schoonjans "ik ga er voor de volle honderd procent voor."  Overigens blijven alle vijf de zetelende raadsleden kandidaat, en zijn er ook een aantal nieuwe namen.

Het was ook Steven Schoonjans die Mieke Van Hecke inleidde, en haar indrukwekkende levensloop met al haar functies opsomde. Waarop Mieke Van Hecke, in haar gekende bevlogen en ervaren stijl van speechen: "Wat een opsomming, terwijl ik gewoon Mieke ben. Hetzelfde Mieke dat destijds, in de maand augustus van 1983 gevraagd werd of ik niet op de lijst wou komen van de verkiezingen in oktober, "want men had iemand tekort". Ik besefte toen niet wat de gevolgen zouden zijn van mijn ja-woord" aldus Van Hecke die daarna de waarden van de CD&V nog een benadrukte en uitlegde wat engagement voor een christen betekent. Ze  wenste de lokale CD&V veel succes toe en drukte de hoop uit dat CD&V volop zou gaan voor een warm Lochristi.

Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie stelde Lochristi Blogt ook aan de CD&V een aantal vragen over het gemeentebeleid.

Als oppositiepartij kan u minder doorwegen op het beleid van de gemeente. Op welke dossiers en realisaties hebben jullie het gevoel dat jullie toch een gewicht in de schaal konden leggen?
Eerst en vooral denken we aan het kunstgrasveld SV Zaffelare: door het toegevoegd punt, door ons ingediend op de gemeenteraad in 2009 en tegemoetkomend aan een grote nood binnen deze voetbalclub, nam Open VLD dit over in hun verkiezingsprogramma in 2012 en werd dit in 2013 effectief gerealiseerd.
Lokaal Dienstencentrum: CD&V heeft constructief mee getrokken aan dit dossier binnen de OCMW-raad en ook de andere partijen overtuigd om volop de kaart van mogelijke subsidies te spelen, die uiteindelijk door het kabinet van Jo Van Deurzen ook toegekend werden.
Herbouwen Lodejo: wij waren ook voorstander om hier een breder doelpubliek mee aan te spreken en namen dit ook op in ons verkiezingsprogramma van 2012. We hebben dit dossier dan ook van in het begin ondersteund.
Fietspaden Pauwstraat en Verleydonckstraat: deze zijn nog niet gerealiseerd, maar wij hebben de druk op deze dossiers volgehouden gedurende vele jaren en eindelijk is er schot in de zaak gekomen. 

Over welke dossiers mag de meerderheid volgens jullie fier zijn?

Kunstgrasveld voor SV Zaffelare en het lokaal dienstencentrum in de Bosdreef.
Verder waren we zeer te spreken over Ambrosiana, een mooi initiatief dat de heimwee naar het vroegere begoniafestival combineerde met prachtige culturele activiteiten en zo de bewoners in Lochristi samenbracht.

Waar kon het volgens jullie beter?
Dit is een lange lijst onder het motto "Alles kan beter als men er maar genoeg energie in steekt":
Uyttenhove: onze kritiek op de combinatie van multifunctionele zaal en sporthal op deze site is gekend en die kritiek blijven we aanhouden. Door die combinatie zullen we in Lochristi geen locatie meer hebben voor grote feesten en evenementen.
RUP Bosdreef (herbestemming van de gronden naast de parking in de Bosdreef): na vele jaren wachten zijn we nog steeds geen stap vooruit met de  invulling van deze site terwijl de noden hoog zijn. De benodigde recreatiebehoeftenstudie hebben we nog steeds niet gezien.
Fietspadenaanleg: zeer weinig initiatief van de meerderheid, vooral op vlak van  trage wegen
Buitensportinfrastructuur: behalve het voor de hand liggende kunstgrasveld voor SV Zaffelare, was er geen enkel initiatief van de meerderheid in deze legislatuur.
Leefbaarheid van jeugdbewegingen: denk maar aan de vele problemen in Zaffelare met omwonenden en de beperkingen voor de jeugdbewegingen in Zeveneken. Er waren te weining initiatieven van de meerderheid om oplossingen op lange termijn te bieden.
Slechte planning van werken in Lodejo en Uyttenhove, waardoor er bijna 2 jaar een gebrek aan infrastructuur zal zijn.
We begrijpen ook niet dat er na 3 jaar nog steeds geen alternatieve locatie voor skatepark kon gevonden worden.
Geen initiatieven rond verkeersproblematiek N70: zelfs als is dit een weg van het Vlaams Gewest, dan waren er zeker mogelijkheden om als gemeente de mobiliteit te beïnvloeden.

 

Wat zijn de speerpunten van jullie programma?

We kunnen en willen daar nog niet conceet op ingaan, want we zijn nog volop bezig met de samenstelling van ons programma. Maar we hebben wel een aantal belangrijke aandachtspunten.

Mobiliteit (N70, maar ook elders in de gemeente met speciale aandacht voor schoolomgevingen), inzetten op sterk fietsbeleid, pro-actieve participatie van burgers in dossiers vanaf het begin, verbeteren van buitensportmogelijkheden, woonbeleid met aandacht voor sociaal zwakkeren, ouderen, jongeren, versterkte ondersteuning van jeugdbewegingen en andere verenigingen, een duurzame en groenere gemeente, waar het prettig is om te wonen
 

 

 

 

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio