ASSISEN

“Patiënt vroeg elke dag of ik spuitje voor euthanasie had. Je voelt je een sadist als je dan gewoon buitenstapt”

“Patiënt vroeg elke dag of ik spuitje voor euthanasie had. Je voelt je een sadist als je dan gewoon buitenstapt”

Foto: BELGA

Brugge -

Op het assisenproces tegen Ivo Poppe (61) zijn enkele ex-collega’s van de beschuldigde aan het woord gekomen. Niemand in het Sint-Jorisziekenhuis in Menen had onregelmatigheden vastgesteld. Een pastoraal werker toonde begrip voor het handelen van Ivo Poppe.

Filip Lesy werkt in het ziekenhuis van Izegem, maar leerde Ivo Poppe al tijdens hun verplegersopleiding kennen. “Als er iemand problemen of vragen had, stond Ivo klaar om te helpen. Hij schonk ook veel aandacht aan de grootste sukkelaars.” De getuige legde uit dat hij de gedachtegang van Poppe kon snappen. “Als je die mensen daar ziet lijden, kan ik me inbeelden dat je in de verleiding komt om te helpen. We zijn opgeleid om te helpen. Ik heb een patiënt gehad die elke dag vroeg of ik een spuitje bijhad. Je voelt je een sadist als je dan gewoon buitenstapt.”

Volgens de pastoraal werker was er bij veel artsen lang sprake van therapeutische hardnekkigheid. “Ik hoorde dokter Wim Distelmans recent ook nog zeggen dat hij voor de wet op euthanasie ook al mensen geëuthanaseerd had. Ik bedacht me dan dat Ivo daarvoor al drie jaar binnenzit.” Lesy haalde ook nog een anekdote aan van op zijn eigen dienst. “Bij ons zei er een zwaar zieke kloosterzuster dat ze zo naar haar dood verlangde, dat ze hoopte dat wij ook een Poppe hadden. Voor mij moet hij niet gestraft worden, zei dat zusterke.”

Schrijnende situaties

Peter Depoot werkte als hoofdverpleegkundige op dezelfde dienst als de beschuldigde. “We hebben nooit enige onregelmatigheid vastgesteld. Ik neem het mezelf nog altijd een stuk kwalijk dat ik het niet gezien heb. Voor ons is het heel moeilijk.” Volgens de getuige handelde Poppe wellicht uit menslievendheid. “Ik kan er geen andere verklaring voor geven. Over levensbeëindiging is door Ivo nooit gesproken, wel over extra pijnstilling. Ik denk dat gans ons team bezig was met de schrijnende en onmenselijke situaties.”

Tot 1996 was zuster Marie-Joseph Lemey hoofdverpleegster op de dienst Interne Ziekten, maar ook zij had nooit problemen met Ivo Poppe. Ze bevestigde dat de afdeling veel terminale patiënten telde. “Er kwamen regelmatig mensen uit rusthuizen binnen om te sterven. Ik heb geen weet van moedwillige tussenkomsten om mensen te doen overlijden. Als ze veel pijn hadden, ging ik daarmee praten en dan overleggen met de dokter. Om de medicatie te verhogen, er moest niemand lijden om te lijden.”

Verpleegkundig directeur Christiaan Van Der Beken zag in de beschuldigde eigenlijk geen voorstander van euthanasie. “Ik zag Ivo als heel strikt en rigoureus katholiek. Je zou van hem net verwachten dat hij klacht indient als iemand tegen de regels ingaat.” Zo was er een kleine onenigheid over het dopen van de baby’s die in het ziekenhuis geboren werden. “Hij deed de dopen liever in het ziekenhuis, terwijl de richtlijn was om het in de parochies zelf te doen.”

Jozef De Kesel

Een andere ex-collega getuigde dat Ivo Poppe ooit kandidaat was om hoofdverpleger te worden op de toen pas opgerichte afdeling Geriatrie. “Dat was algemeen geweten, hij had het nieuwe meubilair zelfs al gekozen. Maar hij heeft er nooit problemen van gemaakt dat hij toch geen hoofdverpleger werd”, aldus An Deygers. Ook zij kende de beschuldigde als een hulpvaardige en gedisciplineerde man. “Hij was stipt, nam initiatief en ging vaak op ziekenbezoek. Zo ging hij als diaken ook toegewijd op bezoek bij zieke priesters”, aldus priester Eddy Lagae.

Dinsdagochtend zal onder andere aartsbisschop Jozef De Kesel als getuige gehoord worden. In de namiddag zullen de advocaten van de burgerlijke partijen hun pleidooi houden.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees