Dringend nood aan nieuwbouw en oplossing nodig voor zonevreemde ligging

Chiro heeft plannen maar geen geld voor nieuwbouw

© pvw

Chiro Houtem heeft dringend nood aan een nieuwbouw. Om de nieuwe lokalen te financieren, werd een werkgroep opgericht die met activiteiten geld inzamelt. Daarnaast wordt ook naar een oplossing gezocht voor de zonevreemde ligging.

Dieter De Beus

Chiro Houtem leeft helemaal op. De jeugdbeweging wordt geleid door een enthousiaste leidingploeg en het ledenaantal zit al enkele jaren in de lift. Een positief verhaal dus, dat echter heel wat kleur verliest door de noodzaak aan een nieuw gebouw. De huidige lokalen zijn tot op de naad versleten. Maar door de complexiteit van het dossier en een gebrek aan financiële slagkracht blijft de realisatie van een nieuwbouw aanslepen. De jongens en meisjes van Chiro Houtem laten zich echter niet uit hun lood slaan en richtten een werkgroep op die zich over de bouwplannen buigt.

Die werkgroep nam inmiddels al een architect in de arm en liet de plannen voor de nieuwbouw uittekenen.

“Onze lokalen zijn tot op de naad versleten en niet meer brandveilig”, zegt leidster Marie Silverans. “Bovendien zijn de lokalen ook te klein voor de huidige groep. Een nieuwbouw dringt zich dan ook echt op. Maar de realisatie ervan loopt niet echt van een leien dakje. Een deel van onze lokalen staat immers zonevreemd en dat bemoeilijkt de zaken. Daarnaast hangt er ook een stevig prijskaartje aan de nieuwbouw: 400.000 euro. We hebben 50.000 euro in kas en zijn volop bezig met geld in te zamelen. Zo organiseerde de werkgroep het voorbije weekend een eerste activiteit. Maar we hopen ook op de steun van de stad. Er zijn alleszins gesprekken lopende.”

De nieuwbouw van de Chiro moet vooral voorzien zijn van een ruimere, veiligere en kwalitatieve lokalen. “De lokalen in onze plannen zijn iets ruimer dan de huidige lokalen. Op die manier willen we het plaatstekort opvangen. De lokalen zouden gescheiden worden door een verplaatsbare muur. Dat moet ons toelaten om een grote binnenspeelruimte te creëren die we kunnen gebruiken bij slecht weer. Het zou ook de bedoeling zijn om onze nieuwe lokalen te verhuren aan andere (jeugd)verenigingen.”

Het stadsbestuur van Vilvoorde bevestigt de nood aan nieuwe lokalen, maar de complexiteit van het dossier bemoeilijkt de zaken. “Een deel van de lokalen ligt op agrarisch gebied en dus zonevreemd”, zegt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A). “Voor er gebouwd wordt moet er dus een herbestemming komen. We zijn daarmee bezig, maar dat kost tijd. Daarnaast is er de financiële kwestie. We zijn als stadsbestuur bereid een bijdrage te leveren.”

Ook spelotheek Pipeloentje heeft dringend nood aan een grotere ruimte. Er wordt bekeken om de spelotheek een nieuw onderkomen of stockageruimte te geven in het verlaten OCMW-gebouw Ter Linde 1. “Maar ook daar merken we weinig vooruitgang”, zegt Peter Van Kemseke van oppositiepartij CD&V. “De gesprekken lopen daar al vier maanden.”

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio