Jongeren doen hun zegje over hun Deinze: “Zij zijn de stem van de toekomst”

Jongeren doen hun zegje over hun Deinze: “Zij zijn de stem van de toekomst”

De jeugdraad wil weten welke ideeën jongeren hebben over hun stad. Foto: jdv

Deinze / Nevele -

Onder het motto ‘Laat uw stem horen’ wil de Jeugdraad van Deinze de komende weken de jongeren in hun stad vragen wat zij belangrijk vinden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen via een online enquête.

“We willen jongeren tussen 12 en 25 jaar uit Deinze en Nevele aansporen om hun wensen en bezorgdheden over te maken aan de lokale politieke partijen”, zegt jeugdraadvoorzitter Arthur Verhegge. “De Jeugdraad zal de ideeën bundelen en overhandigen, zodat de politici rekening kunnen houden met onze ideeën in hun verkiezingsprogramma. Met de stem van de jeugd weten wij wel raad”, weet ondervoorzitter Floren Muys.

“Ruim 3.000 leerlingen en studenten in Deinze en Nevele die aangesloten zijn bij een sportclub of jeugdvereniging, kregen de online enquête. Ze kregen een aantal gerichte en toegankelijke vragen”, legt secretaris Jef Donné uit. “We laten de jongeren even stilstaan bij een aantal thema’s zoals mobiliteit, wonen, ruimtelijke ordening en diversiteit. Voor iedere categorie hebben we een vijf- tot zestal vragen opgesteld. De deelnemers mogen echter ook zelf met suggesties uitpakken. Wij denken dat bijvoorbeeld veiligheid voor fietsers een belangrijk thema zal zijn voor onze jongeren, bijvoorbeeld de fietspaden in de omgeving van het kruispunt aan de Driespoort. We houden het wel laagdrempelig om de duidelijkheid te benadrukken. De bevraging prikkelt jongeren om hierover een mening te vormen

Bucketlist

“De resultaten verwerken we eind april en mei in een memorandum dat het bestuur van de Jeugdraad zal overhandigen aan alle politieke partijen in Deinze en Nevele. Om de resultaten toegankelijk te maken voor de jeugd zullen we het memorandum aanpassen en in de vorm van een ‘bucketlist’ onder de Deinse en jongeren in Nevele verspreiden. Samen maken we Deinze jeugdig”, besluit Floren Muys.

Jeugdschepen Rutger De Reu ondersteunt de actie. “Het is goed dat de Jeugdraad het voortouw neemt”, klinkt het. “De stem van de jongeren is de stem van de toekomst. Een brede participatie, waarbij zowel jongeren die in Deinze wonen of school lopen, als jongeren die aangesloten zijn bij een sportclub of lid zijn van een jeugdbeweging, zal alle beleidsmakers en politieke partijen inspireren om blijvend aandacht te hebben voor hun wensen en dromen.”

www.jeugdraaddeinze.be en Facebookpagina.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio