Advocaten verontwaardigd over uitspraken van Jambon: “Bijzonder ongepast, dit hoort niet thuis in een rechtsstaat”

Advocaten verontwaardigd over uitspraken van Jambon: “Bijzonder ongepast, dit hoort niet thuis in een rechtsstaat”

Joris Van Cauter (links) wijst minister Jan Jambon (rechts) terecht Foto: rr

De Vlaamse advocatuur reageert verontwaardigd op de uitspraken van Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA), die zondag zei “niet te begrijpen” dat advocaat Sven Mary de vrijspraak durfde vragen voor zijn cliënt Salah Abdeslam.

Advocaten verontwaardigd over uitspraken van Jambon: “Bijzonder ongepast, dit hoort niet thuis in een rechtsstaat”
Joris Van Cauter Foto: lvd

“Het is bijzonder ongepast dat een minister in functie zich uitspreekt over een lopende zaak”, aldus advocaat Joris Van Cauter, bekend van het Canvas-programma ‘Strafpleiters’. “Dit raakt de kern van de scheiding der machten. Als een minister zegt hoe een verdediging er moet uitzien en hoe een proces moet aflopen, zet hij een enorme druk op de rechterlijke macht. Dit hoort niet thuis in een rechtsstaat.”

Minister Jambon had in het VRT-programma ′De Zevende Dag’ gezegd dat hij het onbegrijpelijk vond dat Sven Mary op het proces rond het schietincident in Vorst de vrijspraak had gevraagd voor zijn cliënt Salah Abdeslam, en dat hij daarvoor gebruikmaakte van procedurefouten.

Van Cauter heeft echter wel begrip voor de strategie van Mary. “Als je als advocaat een zaak aanvaardt, moet je dat ten volle doen. En dan moet je alle kaarten gebruiken die de wetgever aanbiedt, dus ook het instrument van de procedurefout.”

De strafpleiter roept de wetgevende macht ook op tot bezinning. “We moeten niet schieten op Mary, maar wel de wetgever in vraag stellen. Er zullen nu wel weer enkele parlementairen klaar zitten om snel initiatieven te lanceren. Dat is niet nodig en leidt tot slechte bricolage. Wat we wel moeten doen is eens serieus nadenken hoe we omgaan met fouten die gemaakt werden tijdens een gerechtelijk onderzoek. Nu is er geen systeem door incident-politiek.”

Bijval uit alle hoeken

Advocaten verontwaardigd over uitspraken van Jambon: “Bijzonder ongepast, dit hoort niet thuis in een rechtsstaat”
Hugo Lamon van de Orde van Vlaamse Balies Foto: rr

Van Cauter wordt in zijn kritiek bijgetreden door de Orde van Vlaamse Balies, die meer dan 10.000 Vlaamse advocaten vertegenwoordigt. Woordvoerder Hugo Lamon: “De minister lijkt niet te weten wat de rol is van een advocaat in een rechtsstaat. Wanneer er in de wet een nietigheid staat, is het de plicht van de advocaat om de rechter daar op te wijzen. Als de minister het niet mee eens is met de sancties die voorzien zijn in de taalwet in gerechtszaken, moet hij niet de advocatuur met de vinger wijzen. Hij moet dan maar aan het parlement vragen om de wet te wijzigen, zodat dan in de toekomst andere sancties gelden.”

En ook aan de andere kant van de taalgrens is men het eens met Van Cauter. Zo vraagt Avocats.be, de Orde van Franstalige en Duitstalige balies, Jambon “om te zwijgen”. Voorzitter Jean-Pierre Buyle wijst er op dat de onpartijdigheid aan de basis ligt van de scheiding der machten. “Het is onaanvaardbaar dat de minister van Binnenlandse Zaken tussenkomt in een lopend gerechtelijk dossier”, aldus Buyle. “Dat hij zich toelegt op de politie en de veiligheid en de advocaten bezig laat met het recht. Zij zijn de enige garanten voor het naleven van de wetten. Laat iedereen zijn werk doen in een rechtsstaat.”

Zondag had ook Sven Mary zelf ook al gereageerd op de uitspraken van minister Jambon. “Het wordt tijd om minister Jambon te herinneren aan de principes van de scheiding der machten. Het is onaanvaardbaar dat een minister in functie zich inlaat met een zaak die hangende is voor een rechtbank”.

Corrigeer

MEER NIEUWS