Het leek dood en begraven, maar plots ligt dit project uit de jaren 70 terug op tafel

© sdr

© if

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Het project van de doortrekking van de N60 is terug opgestart. En opvallend, de Vlaamse overheid overweegt meteen ook de realisatie van de Zuiderring mee op te nemen.

Stijn Delabie

De doortrekking van de N60 liep in de zomer van 2016 op een sisser af. De Raad van State verwees toen het gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP), dat het tracé vastlegde, naar de prullenmand. Sindsdien was het relatief stil rond het dossier, tot enkele weken geleden een vergadering samenkwam met de betrokken Vlaamse diensten, een delegatie van het stadsbestuur van Ronse én verschillende actiecomités, samen met het Milieufront Omer Wattez.

“Het dossier van de N60 is tegenwoordig in onze handen”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap, een organisatie die afhangt van de Vlaamse overheid.

Burgerorganisaties

“Wij zetten onze schouders onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Op een gecoördineerde manier werken we aan meer leefbaarheid en vlotter verkeer. We hechten veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle betrokkenen. Daarom nodigen we voor de doortrekking van de N60 in Ronse ook burgerorganisaties uit.”

© sdr

Oplossen mobiliteitsknoop

Mede daardoor is alvast een opvallende piste op tafel gekomen. “De Vlaamse overheid is bereid de Zuiderring mee in haar studie op te nemen”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “Voor een volwaardige ontsluiting en het oplossen van de mobiliteitsknoop in Ronse, is zowel de noord-zuidverbinding van belang (de doortrekking van de N60, nvdr.), als de oost-westverbinding (de Zuiderring, nvdr.). Alleen zo scheiden we plaatselijk verkeer van doorgaand en zwaar verkeer naar de industriezones.”

Relatief smalle zone

De Zuiderring staat al sinds de jaren 70 op het gewestplan. Hij maakt de verbinding tussen de industriezone Klein-Frankrijk aan de Ninoofsesteenweg en de Leuzesesteenweg richting A8 en Wallonië. “De helft van de gronden zijn al onteigend, de strook tussen de Ninoofsesteenweg en de Elzeelsesteenweg is al in het bezit van de Vlaamse overheid”, weet Dupont. “De rest van de gronden bevindt zich hoofdzakelijk in agrarisch gebied en is de afgelopen decennia vrij van bebouwing gehouden. Het gaat om een relatief smalle zone, omdat het enkel gaat om twee baanvakken, met telkens afgescheiden fietspaden.”

‘Glorieuxlaan’ versus ‘Geen streep door Ronse’

In het dossier staan nu twee burgergroepen recht tegenover elkaar. Het actiecomité Glorieuxlaan ijvert al jaren voor de realisatie van beide verbindingen, om zo de verkeersellende in hun buurt op te lossen. Het actiecomité Geen streep door Ronse moet van bijkomend beton echter niet weten. “We hopen op een constructieve dialoog”, schipperen de burgemeester en De Werkvennootschap.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus