Archeologen ontdekken Romeinse graven en resten van brandstapel

Archeologen ontdekken Romeinse graven en resten van brandstapel

De Romeinse graven werden blootgelegd op een terrein aan de Blektestraat. Foto: hls

Hofstade / Aalst -

Tijdens het archeologisch onderzoek dat voorafgaat aan de aanleg van een bufferbekken ter hoogte van de Blektestraat in Hofstade, werden twee Romeinse graven ontdekt, samen met resten van rituele giften aan de overledene.

“Het laaggelegen en natte terrein is in het verleden allicht nooit bebouwd geweest maar het ligt in een zone met hoge archeologische waarde”, verduidelijkt archeoloog Arne Verbrugge. “De vindplaats ligt op amper 600 meter van de Romeinse tempelsite die eerder werd ontdekt en op een paar honderd meter van de plaats waar sporen van Romeinse stedenbouw werden gevonden. De plaats ligt op korte afstand van het grootste urnenveld dat ooit in Vlaanderen werd gevonden.”

“Proefsleuven toonden aan dat het terrein in het verleden gedeeltelijk werd opgehoogd met grond die vermoedelijk afkomstig is van een aangrenzende vijver. Die vijver stond al vermeld op 18de-eeuwse kaarten. Die grondlaag leverde al verschillende vondsten op, waaronder prehistorische overblijfselen.”

Naast de twee Romeinse graven zijn resten gevonden van een brandstapel waarop de doden werden gecremeerd. In een van de graven zijn resten gevonden van een pot die naar Romeinse traditie werd meegegeven aan de overledene. De grafresten kunnen allicht gelinkt worden aan de Romeinse woonkern die op een paar honderd meter afstand ligt. “De grond uit de kuilen wordt in het depot van Solva verder uitgezeefd om eventuele kleinere vondsten als munten of mantelspelden niet te missen”, besluit archeoloog Verbrugge.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio