De Lijn gaat mee adviseren over verkeerssituatie aan Gouden Kruispunt

De Lijn gaat mee adviseren over verkeerssituatie aan Gouden Kruispunt

Elke dag krijgen de bestuurders aan het Gouden Kruispunt te maken met verkeersellende en onveilige situaties. Foto: fg

Houwaart / Sint-Joris-Winge / Tielt / Tielt-Winge / Meensel-Kiezegem -

De noodzaak dringt zich op om de omgeving van het handelscentrum Gouden Kruispunt en de infrastructuur zelf aan te pakken op het vlak van verkeersveiligheid. Een vertegenwoordiging van De Lijn wordt toegevoegd aan de samengestelde stuurgroep.

Over het verhogen van de verkeersveiligheid op en rond het Gouden Kruispunt is het al jaren wachten. Momenteel heeft zowel de zuidelijke als de oostelijke handelsconcentratie slecht één in- en uitrit. Die liggen pal tegenover elkaar. De gewestweg N223 Tienen-Sint-Joris-Winge scheidt de twee handelskernen. Het is er elke dag een verkeersellende want tussen het doorgaande verkeer op N223 zijn er nog de uitrijdende wagens, de bezoekers die van de ene kant naar de andere rijden en daartussen zitten nog fietsers en overstekende voetgangers.

Enkele jaren geleden werd de toegelaten snelheid op de N223 teruggebracht van 90 kilometer per uur naar 70, en konden zebrapaden aangelegd worden. Omdat beide delen van het Gouden Kruispunt elk slecht één uitgang hebben op de N223 is het verkeer er bijzonder druk en gebeuren er heel wat ongevallen. Gelukkig in de meeste gevallen met blikschade.

Stuurgroep

Omdat het provinciebestuur de uitvoering van de plannen delegeerde naar de gemeente Tielt-Winge, is het nu aan de gemeentelijke stuurgroep om oplossingen te zoeken voor de onveilige verkeerssituatie.

De stuurgroep, samengesteld uit deskundigen en specialisten, moet zich buigen over het plan ‘Concentratie grootschalige kleinhandel Gouden Kruispunt’. In de groep zetelen Agnes Van de Gaer als schepen van Ruimtelijke Ordening, de stedenbouwkundige ambtenaar van de gemeente en afgevaardigden van de administratie Ruimte Vlaanderen, een deskundige van de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Wegen en Verkeer, de politie van de zone Hageland, de eigenaars van de panden op het Gouden Kruispunt en een afgevaardigde van de uitbaters van de panden.

De Lijn

De gemeenteraad besliste recent om een afgevaardigde van De Lijn bij de stuurgroep te voegen omdat volgens het college ook De Lijn een relevante inbreng kan hebben.

Het is duidelijk de bedoeling dat er oplossingen gezocht worden voor de verkeersproblemen die zich niet alleen tijdens de weekends en de soldenperiodes voordoen maar elke dag van het jaar, zelfs op maandag wanneer de meeste handelszaken gesloten zijn maar plaats gemaakt wordt voor de wekelijkse rommelmarkt. Oplossingen die gesuggereerd worden zijn het scheiden van in- en uitritten die niet meer tegenover elkaar liggen en het verplaatsen van de uitritten. Voorstellen tot een oplossing worden verwacht rond het najaar.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio