Natuurgebied waar Filip en Mathilde gingen wandelen krijgt impuls van 2,35 miljoen euro

Kampenhout -

Vlaams minister voor Natuur Joke Schauvliege (CD&V) keurde het natuurinrichtingsproject Torfbroek goed. Met dat geld wordt Torfbroek voor iedereen toegankelijker gemaakt maar ook het behoud van zeldzame plantensoorten wordt gegarandeerd.

In 2017 werd hierover een projectrapport opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Kampenhout, Natuurpunt en enkele burgers met een groot hart voor natuur. De totale subsidie bedraagt 2.359.000 euro.

“Natuurpunt maakt werk van een ontvangstruimte, de gemeente zorgt voor parkeerplaatsen. De subsidie is gezien de omvang van het terrein, 47,5 hectare, noodzakelijk”, zegt schepen van Leefmilieu Stefan Vandevenne (N-VA). “Het behoud van de natuur gebeurt volgens de Europese Habitatrichtlijnen, in totaal werden dertig projecten in Vlaanderen uitgekozen. Een groot deel daarvan ligt in Kampenhout. Niet alleen Torfbroek, maar ook het Silsombos en het Hellebos.”

Orchideeën

Het Torfbroek behoort tot de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Als restant van een uitgestrekt, en voor de lage landen uniek, moeras dat wordt gevoed door zeer kalkrijk grondwater, ontsnapte het in de jaren 30 maar nipt aan een verkaveling.

In 1981 werd het Torfbroek het eerste erkende natuurgebied van België. Grote open waterplassen en een kleinschalige perceelstructuur van vroegere beemden vormen een fraai landschappelijk geheel.

Het gebied herbergt een aantal unieke vegetaties van zeldzame hooilanden ondermeer blauwgraslanden, trilvenen en kalkmoeras, rietvelden en open water zoals kranswiervegetaties. Voor verschillende plantensoorten is dit gebied de laatste groeiplaats in Vlaanderen.

“Sommige plantensoorten vind je nergens meer. Bovendien is Torfbroek door de kalkrijke grond een natuurlijke broeihaard voor orchideeën”, zegt de schepen. “De hele omgeving, dus ook rond de Ter Bronnenvijver, Torfbroekvijver en de Fauna & Flora-vijver wordt toegankelijker. Voor velen heeft deze laatste mooie herinneringen. Fauna & Flora was hier op de site vroeger de naam van een café. Voor het in de jaren 80 afbrandde, werden hier nog zelfs communiefeesten gevierd.”

Filip en Mathilde

Vandevenne is opgetogen met de subsidie en zegt dat Torfbroek nu al een zekere vorm van natuurherstel toont.

“Vorige zomer broedde hier een Bruine Kiekendief, dat was twintig jaar geleden”, zegt hij. “Vermoedelijk was Torfbroek de enige plaats in Vlaanderen waar het plaatsvond. Dat stemt ons gunstig.”

Later dit jaar gaan de werken van start. Het natuurgebied staat ook bekend als favoriete wandelbestemming van Koning Filip en Koningin Mathilde. Ook voor het huwelijk in 1999 waren ze in Kampenhout graag geziene gasten.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio