Update

Groot Prijkels krijgt nieuw kruispunt op N35

Op 8 januari begonnen de infrastructuurwerken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘Groot Prijkels’ op de grens van Petegem en Nazareth. Momenteel onderzoeken archeologen de vrijgemaakte zones langs de N35 op archeologisch erfgoed. Vanaf midden februari startten de wegenwerken. Tot half juli 2018 ligt de focus op de centrale as-Karreweg en de nieuwe ontsluiting op de N35 – Gaversesteenweg/Steenweg Deinze. De heraanleg van dit kruispunt gebeurt in samenwerking met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Op maandag 9 april wordt het kruispunt op de Gaversesteenweg afgesloten. Dat zal duren tot aan de zomervakantie.

Vernieuwde ontsluiting

Bij de uitwerking van de uitbreiding van het bedrijventerrein was het mobiliteitsvraagstuk prioritair. Bij een uitbreiding moet de capaciteit groter worden met daarbij aandacht voor alle vormen van vervoer, van vrachtvervoer tot fietsers. De uitstekende ligging van ‘Groot Prijkels’ aan het complex Deinze-Nazareth van de E17 zorgt ervoor dat de verkeersafwikkeling van en naar de snelweg zo vlot mogelijk moet zijn. Ook fietsers en voetgangers moeten vlot toegang tot de bedrijvenzone krijgen .

Het kruispunt heeft een lengte van 100 meter met drie aftakkingen naar de verschillende zones binnen het bedrijventerrein. Het wordt  geregeld met lichten met een conflictvrije oversteek voor fietsers en voetgangers.  De bereikbaarheid van de E17 van uit het bedrijventerrein gebeurt zonder verkeerslichten voor een optimale doorstroming. Er komen twee rijstroken voor het doorgaand verkeer van de E17 naar Deinze en het afslaand verkeer naar de bedrijvenzone.

Kernpunten

Van de N35 Gaversesteenweg wordt een centrale as ontwikkeld naar de N494 Oudenaardse Steenweg/Deinsesteenweg. De doorstroming binnen het bedrijventerrein gebeurt door lussen die aantakken op de centrale as. Hiervoor wordt op termijn ook een koppeling van de E3-laan met de Souverainestraat voorzien. Doorheen het bedrijventerrein wordt een netwerk van fietspaden getrokken (rood op de kaart). Centraal komt er een vrachtwagenparking.

Omleiding vanaf 9 april

Van 9 april tot 13 juli 2018 is het kruispunt volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel altijd van en naar de bedrijvenzone en naar Nazareth en Deinze.

De bedrijvenzone heeft dan een rechtstreekse verbinding met de E17 via de Prijkelstraat ter hoogte van het bedrijf Perrigo (Omega Pharma).  Vertrekkend vanuit de bedrijvenzone rij je vanuit de Prijkelstraat rechtstreeks de autosnelweg op richting Kortrijk. Ook wanneer je naar Gent wil, rij je de snelweg richting Kortrijk op tot aan het afrittencomplex 6 Kruishoutem. Daar neem je  via de ronde punten de oprit richting Gent.

De aansluiting op de Prijkelstraat is uit de richting Gent niet rechtstreeks van op de E17 bereikbaar. Je neemt zoals gewoonlijk de afrit 7 Deinze - Nazareth. Via de ronde punten rijd je  vervolgens opnieuw de autosnelweg op richting Kortrijk. Op het oprittencomplex houdt u rechts aan om de bedrijvenzone in te rijden.

Als je op de E17 uit richting Kortrijk komt, neem je zoals gewoonlijk de afrit 7 Deinze-Nazareth. Vanop het rondpunt rijd je richting Deinze en neem je de oprit van de snelweg richting Kortrijk. Vanop het oprittencomplex hou je dan rechts aan om de bedrijvenzone in te rijden.

Deinze blijft bereikbaar

Deinze blijft bereikbaar tijdens de aangekondigde werken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Groot Prijkels op de grens van Deinze, Nazareth en Kruishoutem, aan de op- en afrit van de E17.

De eerder aangekondigde grote omleiding via de afrit Kruishoutem-Olsene en de terugkeer naar Deinze via de N43, vervalt. Deinze blijft dus bereikbaar vanuit Gent en Kortrijk, via de E17 en een omleiding door de industriezone.

Wie van de E17 uit de richting Gent komt, zal kunnen afrijden in Deinze/Nazareth. Aan de rotonde kan het verkeer dan de N35 dwarsen en aan de andere kant uiterst rechts afslaan richting Kortrijk om af te rijden via een tijdelijke doorgang ter hoogte van het bedrijf Perrigo, het vroegere Omega Pharma, in de Prijkelstraat.

Het verkeer dat van Deinze komt en naar Kortrijk moet, kan dezelfde doorgang gebruiken. Wie uit Kortrijk komt en naar Deinze moet, kan de afrit Nazareth/Deinze nemen en dan via de eerste twee rotondes naar de afslag aan Perrigo in de Prijkelstraat rijden. Een groot deel van het verkeer zal zich dan wel via de Oudenaardsesteenweg een weg moeten banen van en naar Deinze.

Het kruispunt aan de Karrewegstraat blijft afgesloten van 9 april tot 13 juli, maar niet voor fietsers. De doorgang voor de hulpdiensten wordt te allen tijde gegarandeerd.

Wie vanuit Deinze richting Gent wil, rijdt best via de N43 naar Sint-Denijs of via de N466 naar Drongen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio