Wrevel tussen buurgemeenten over aanhoudende werken en verkeersoverlast

Het wegdek in Korbeek-Dijle ligt er heel slecht bij. Foto: jph

Oud-Heverlee / Bertem -

Bertem neemt actie tegen de verkeersoverlast in de kern van Korbeek-Dijle die momenteel geteisterd wordt door vrachtverkeer, snelheidsovertredingen en ondermaatse verkeersinfrastructuur. De gemeente start onder andere een proefproject toeritdosering.

Straten en voetpaden vol met putten, snelheidsovertredingen bij de vleet, rammelende ramen door doorgaand vrachtverkeer, problemen bij de afvoer van regenwater... De verkeerssituatie in de kern van Korbeek-Dijle is momenteel allesbehalve optimaal.

Dat is ook N-VA-gemeenteraadslid Ludo Croonenberghs niet ontgaan. Hij schreef daarvoor een brief naar het schepencollege.

“De meest acute noden van de bewoners zijn een verbod op het zwaar verkeer, respect voor de snelheidsbeperking en een beveiliging van de voetpaden door het plaatsen van een wegversmalling”, klinkt het in de brief. Croonenberghs wijst er eveneens op dat het wegdek en de voetpaden gerenoveerd moeten worden, en dat het voetpad aan het beschermde Brouwershuis veel te smal is momenteel.

“De gemeente is zich bewust van de problematiek”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Morris (CD&V). “Het is inderdaad zo dat het vele zware verkeer de Stationsstraat en Korbeekse Kerkstraat stuk rijdt. Kasseien en boordstenen aan de kerk komen los te liggen, straatmeubilair wordt constant beschadigd. Het is dan ook belangrijk om dit zwaar verkeer zo goed mogelijk te weren.” Een eerste maatregel die Bertem hiervoor neemt is een proefproject met toeritdosering tussen de gemeentegrens en de eerste versmalling.

Later in het jaar zullen de Stationsstraat en Korbeekse Kerstraat een nieuw laagje asfalt krijgen, en het college zal ook bekijken of een rijbaanversmalling of een voetpadverbreding aan het Brouwershuis soelaas zou brengen.

Oud-Heverlee

De schepen wijst tenslotte met de vinger naar buurgemeente Oud-Heverlee. “Het zwaar verkeer wordt voor het grootste stuk veroorzaakt door de aanhoudende werken in de dorpskernen van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert waarvoor een omleiding via Korbeek-Dijle werd georganiseerd”, vertelt hij. “Bovendien werd deze omleiding via Korbeek-Dijle niet gecommuniceerd noch overlegd met de gemeente Bertem. Reeds vóór de werken in Oud-Heverlee heeft het college van burgemeester en schepenen van Bertem voorgesteld om in onderling overleg met het bestuur van Oud-Heverlee een beperking voor het zwaar verkeer in te stellen. Ondanks herhaald aandringen wenste Oud-Heverlee hier niet op in te gaan.”

Schepen van Mobiliteit Mattias Bouckaert (Groen) reageert verbaasd. “Bij mijn weten hebben we nooit zo'n uitnodiging gehad, anders waren we er zeker op ingegaan. Ook van onze kant zouden we graag met Bertem samenzitten rond vrachtverkeer, ook na de werken.”

De werken in Sint-Joris-Weert die voor de grootste hinder zorgen, zullen tegen de paasvakantie afgerond zijn.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio