Destelbergen geografisch bij ruime eerstelijnszone...maar wat is het precies?

Destelbergen geografisch bij ruime eerstelijnszone...maar wat is het precies?

Foto: if

Destelbergen - In de gemeenteraad werd een engagementsverklaring goedgekeurd voor de toetreding tot de eerstelijnszone Destelbergen-Laarne-Lochristi-Melle-Merelbeke-Wetteren-Wichelen. Een schaalvergroting zeg maar, want in totaal blijven maar een zestigtal eerstelijnszones over in Vlaanderen, met gemiddeld 125 000 inwoners. De N-VA en SP.A-oppositie had wel haar bedenkingen over de concrete invulling daarvan, waarover tot nu toe maar weinig informatie was doorgestroomd naar de raadsleden. "Een hele affaire", vatte schepen van gezondheidszorg André De Groote (CD&V) het eerst beeldrijk samen.

"Een zo goed als mogelijke samenwerking in de ruimste zin van het woord met alle actoren die met zorg te maken hebben, ook woonzorgcentra, welzijn en thuiszorg horen daarbij. Een plan waar ik overigens ook heel wat bedenkingen bij heb", verduidelijkte schepen van gezondheidszorg André De Groote. De oppositie morde evenwel over de noodzaak aan meer concrete informatie. "Wat behelst dit concreet, we hebben meer informatie opgevraagd, het is een serieuze boterham, in elk geval een dossier waarover tot nu toe weinig gecommuniceerd werd", aldus N-VA-fractieleider Wim Raman. "De engagementsverklaring moest ook voor eind 2017 goedgekeurd worden, wat mij de indruk geeft dat het nu vlug moet passeren",  klonk het. De Vlaams-nationalisten vonden ook dat er al kansen genoeg waren geweest om toelichting te geven. "Er zijn veel initiatieven rond zorg, het is belangrijk dat we op de hoogte zijn", besloot N-VA'er Raman. Ook de SP.A-oppositie trad hem bij bij monde van Etienne Balcaen, die het punt ook eerst wou verdagen. "Waarom is dit niet ter sprake gekomen in de intergemeentelijke samenwerking?", vroeg hij zich luidop af. "De algemene teksten daarover vind je overal, maar een visie en een uitwerking voor onze gemeente niet."  "Waarom samen met deze gemeenten en niet met anderen?", trad ook Marieke Kindt haar collega bij.

Uiteindelijk was de conclusie dat het nu alleen ging over de goedkeuring van een "territoriale afbakening", lees het vastleggen van de gemeenten waar in de toekomst wordt mee samengewerkt. "Inhoudelijk moet het eerste woord hierover nog worden gezegd", vertelde burgemeester Marc De Pauw. "Als er info en een visie is, willen we daarover graag tekst en uitleg (laten) geven", besloot hij. De engagementsverklaring over de territoriale afbakening werd goedgekeurd op de gemeenteraad. SP.A en Groen onthielden zich bij de stemming. In de eerstelijnszorg was Destelbergen overigens tot nu toe bij Gent-Merelbeke-Melle aangesloten. Volgende week zitten alle betrokken partners ook samen om de beginselen van een visie uit te werken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio