Er zitten zware metalen in uw e-sigaret

Foto: Raymond Lemmens

Een zoveelste studie toont aan dat de e-sigaret evengoed schadelijk is voor de gezondheid. Amerikaanse onderzoekers hebben aanwijzingen gevonden dat nu ook het apparaatje zelf de gezondheid kan schaden. Bij de verhitting van de vulvloeistof komen giftige metalen vrij.

De e-sigaret, het zogenaamde ‘gezonde alternatief’ voor de klassieke sigaret, zit al langer in de hoek waar de klappen vallen. Afgelopen zomer stelden Britse wetenschappers bijvoorbeeld vast dat tieners erdoor tot échte sigaretten worden verleid,en dat rokers van e-sigaretten een verhoogde kans hebben op long- en blaaskanker en op hartziekten. Begin deze maand werd dan weer duidelijk dat ook de smaken lang niet zo onschuldig zijn als ze klinken: verschillende chemische componenten ervan blijken diep door te dringen in de longen.

Onderzoek aan de Amerikaanse Johns Hopkins University heeft nu bovendien aangetoond dat ook bij de verhitting van de vulvloeistof giftige metalen vrij­komen. De wetenschappers konden dit afleiden uit metingen met verschillende apparaatjes van 56 vapers, waarbij de concentratie van vijftien soorten metalen werd nagegaan. Dit gebeurde zowel in de onverwarmde vulling als in de verwarmde vloeistof en in de aerosols, de zwevende vaste- en vloeibare deeltjes die ingeademd worden.

De concentraties bleken sterk te verschillen per fase. In de ­aerosols en in de verwarmde vloeistof zat meer (soms veel meer) metaal dan in de nog on­gebruikte vulling. De concentraties verschilden overigens sterk van merk tot merk.

Lood is grootste gevaar

Vooral de aanwezigheid van nikkel, chroom, lood, mangaan en arseen, metalen die erg giftig kunnen zijn, doet de wenkbrauwen fronsen. Bij sommige apparaten werden zorgbarende hoeveelheden gemeten. Zo werd in de aerosols tot 27 microgram lood per kubieke meter lucht vastgesteld, terwijl in Europa een jaargrenswaarde geldt van 0,5 microgram per kubieke meter. Lood is een neurotoxine dat een zware impact kan hebben op het zenuwstelsel van foetussen en kinderen. Bij volwassenen kan het metaal de hart- en bloedvaten en de nieren schaden.

De wetenschappers waarschuwen ook voor de aanwezigheid van ‘essentiële metalen’, zoals ­ijzer, zink en koper. Dat zijn elementen die ons lichaam nodig heeft en die we opnemen via de voeding, maar die schadelijk kunnen zijn bij inademing.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees