Burgerbudget, de kans om jouw nuttig project om te zetten in realiteit

Burgerbudget, de kans om jouw nuttig project om te zetten in realiteit

Foto: www.zulte.be

Zulte - De gemeente Zulte heeft dit jaar een budget van 10.000 euro uitgetrokken om een idee, gegroeid vanuit de bevolking, in werkelijkheid om te zetten: het burgerbudget. “Hiermee gaan we een stap verder op de ingeslagen weg van inspraak, betrokkenheid en dialoog. Onze inwoners kunnen zelf ideeën aanbrengen en gaan ook zelf kunnen beslissen welk idee er uitgevoerd wordt. Democratie op zijn puurst dus”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

De inwoners kunnen hun creativiteit de vrije loop laten. Er worden geen strikte voorafgaande bepalingen opgelegd. Zo kan je individueel of in groep indienen, al dan niet in naam van een vereniging. Het idee zelf mag gaan over groen, cultuur, verkeer, zorg,... Een gelegenheid om eens ‘out of the box’ te denken.

Het mogen ook kleine projecten zijn, met een lage kost. Het énige wat noodzakelijk is, is dat het idee een meerwaarde moet zijn voor een grote groep Zultenaars. Het gaat dus geenszins over iets van privé belang.

Het idee zelf moet ook al min of meer uitgewerkt zijn: uitgeschreven in tekstvorm of in beeldsimulatie. Jullie ramen al de kosten, zoals materiaal of werkuren, en de duurtijd om het te verwezenlijken in het geval jouw idee zou uitgevoerd worden.

Tot 20 april

Je hebt een fantastisch idee en je bent bereid dit grondig uit te werken? Dan mag je je idee tot 20 april indienen via het inschrijfformulier op de gemeentelijke website.

Als alle ideeën verzameld zijn, zal er door de gemeentelijke administratie afgetoetst worden welke ideeën er inhoudelijk kunnen gerealiseerd worden, rekening houdend met privaat domein, private belangen, deontologie, wetgeving,...

Het resultaat hiervan is een lijst met mogelijk uitvoerbare projecten en hierover zal er gestemd kunnen worden. Dan is het aan jullie om mensen te overtuigen waarom jullie idee uitgevoerd zou moeten worden. Het principe is eenvoudig: het idee met de meeste stemmen zal uitgevoerd worden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio