Vlaamse regering bereikt akkoord over erfbelasting: dit verandert er

Vlaamse regering bereikt akkoord over erfbelasting Video: Belga

De Vlaamse regering heeft de krijtlijnen van de nieuwe erfbelasting uitgetekend. Er komt onder meer een vrijstelling voor de eerste 50.000 euro voor de langstlevende partner en de hoogste schijf van 65 procent valt weg. De hervorming treedt op 1 september in werking.

De Vlaamse regering heeft uiteindelijk 139 miljoen euro gevonden om de erfbelasting te verlagen. Dat is 22 miljoen meer dan het cijfer dat totnogtoe circuleerde. Daarmee wordt vanaf 1 september de hoogste schijf van 65 procent, voor wie erft in de zijlijn, afgeschaft. Het hoogste tarief is voortaan 55 procent. Daarnaast komt er een nieuwe schijf van 25 procent voor het bedrag tot 35.000 euro dat in de zijlijn wordt geërfd.

De langstlevende partner heeft vandaag enkel een vrijstelling van belasting voor de woonst. Dat wordt uitgebreid naar een eerste schijf van 50.000 euro onroerende goederen.

Wie jonger is dan 21 jaar en wees wordt, krijgt een vrijstelling tot 75.000 euro. Tot slot komt er ook een flexibele erfenissprong, zodat elke Vlaamse partij zich in de hervorming kan vinden.

De Vlaamse regering heeft een akkoord over de vereenvoudiging en versoepeling van de erfbelasting. Op die manier moet erven meer aansluiten op nieuwe samenlevingsvormen. “De tarieven in de zijlijn gaan omlaag”, aldus minister Tommelein.

Speerpunt

Eén van de speerpunten van de hervorming is dat de langstlevende partner vrijgesteld is van erfbelasting. Nu kan die al de gezinswoning kosteloos erven, na de hervorming geldt die vrijstelling ook voor (on)roerende goederen tot 50.000 euro. Een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest krijgt een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij of zij woont. Vooral de N-VA hamerde op dit punt.

Open VLD wou dan weer het hoogste tarief van 65 procent in de zijlijn omlaag halen naar maximum 50 procent. De liberalen halen wat dat betreft alvast hun slag thuis. Er komt een ‘flexibele erfenissprong’. Voor erfenissen tussen 0 en 35.000 euro komt er een eenheidstarief van 25 procent. Erfenissen tussen 35.000 en 75.000 euro worden voor broers en zussen 30 procent belast, andere familieleden 45 procent. Hogere erfenissen zullen worden belast aan 55 procent.

“We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen. Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen”, aldus een tevreden Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein. Eerder kondigde hij het akkoord al aan op Twitter.

Geen beste vriend, geen stiefkinderen

De N-VA wou voorts ook dat singles een ‘beste vriend’ kunnen aanwijzen die voordeliger kan erven, maar die komt er niet. CD&V wou ten slotte stiefkleinkinderen gelijkstellen met natuurlijke kleinkinderen, maar ook dat voorstel heeft het niet gehaald.

Voor deze hervorming wordt 139 miljoen euro budget vrijgemaakt. Vorig jaar bracht de erfbelasting nog 1.3 miljard euro op, vandaar dat de onderhandelingen maanden in beslag hebben genomen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees