Waarom deze nummerplaten straks mogelijk verdwijnen

Waarom deze nummerplaten straks mogelijk verdwijnen

De FOD Buitenlandse Zaken en het OCAD, dat de dreiging in ons land analyseert, adviseren ambassadeurs, diplomaten en ambassadepersoneel dat het soms beter is om niet meer met een Corps Diplomatique-nummerplaat rond te rijden. Omdat wie er mee rijdt gemakkelijk herkenbaar en bijgevolg ook kwetsbaar is.

Het aantal CD-platen in ons land stijgt van jaar tot jaar. “In 2005 waren er 6.053, in 2010 5.910. Vijf jaar later waren het er al 7.097. Vandaag rijden in ons land 7.177 voertuigen rond met een CD- of Corps Diplomatique-kenteken”, zegt Sven Heyndrickx van de FOD Mobiliteit. Het gaat om ambassadeurs, diplomaten en ambassadepersoneel. Maar ook bijvoorbeeld om partners en/of kinderen van ambassadeurs en diplomaten die als vertegenwoordiger van hun vaderland in België verblijven.

Het OCAD vindt dat ze zich vaak te kwetsbaar opstellen door met zo’n opvallend kenteken rond te rijden, omdat iedereen op die manier onmiddellijk kan zien wie er in het voertuig zit. En dat kan mensen op slechte ideeën brengen. Ze roepen daarom diplomaten en ambassadeurs, zeker uit ‘risicolanden’, op om de nummerplaten die beginnen met CD in groene letters, in te ruilen voor een internationale nummerplaat, weet de Franstalige krant La Meuse.

“Op voorstel van de Directie Protocol van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en overeenkomstig de maatregelen die het OCAD aanbeveelt, kan een tijdelijke kentekenplaat van lange duur worden uitgereikt aan wie een CD-kentekenplaat heeft”, zegt Peter Mertens van het OCAD. Hij verwijst hiermee naar een nieuw KB dat op 18 januari werd goedgekeurd en op 9 februari in het Staatsblad werd gepubliceerd. Die tijdelijke platen van lange duur, speciaal voor buitenlanders, begonnen vroeger met een 8, maar sinds 2014 beginnen ze met een 1, net zoals elke andere gewone nummerplaat. Ze vallen dus minder op dan een CD-kenteken.

Immuniteit blijft, ook zonder CD-plaat

Het niet meer rijden met een CD-nummerplaat zou alleszins niets afdoen aan hun privileges. Op grond van hun immuniteit (vastgelegd in het Verdrag van Wenen van 1961) genieten ambassadeurs en diplomaten bepaalde voordelen in het verkeer. Zo kan een politieman hen niet aan een alcoholtest onderwerpen. Zwalpen ze bij wijze van spreken over de weg, dan zal een politieofficier iemand van de ambassade moeten oproepen om hem of haar te komen ophalen. Maar een politieman of zelfs een magistraat kan bijvoorbeeld niet het rijbewijs intrekken.

Betaalt de ambassadeur of diplomaat zijn boetes niet, dan zal de dienst Protocol van de FOD Buitenlandse Zaken moeten bemiddelen. Zonder enige garantie. In 2017 stuurde het openbaar ministerie 110 verkeersboetes naar de dienst Protocol. In slechts 22 gevallen werd de boete alsnog betaald.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees