Dit doen fitnessfoto's op Instagram met je zelfbeeld

Dit doen fitnessfoto's op Instagram met je zelfbeeld

Foto: Shutterstock

Omdat ze op sociale media om de oren werd geslagen met fitnessfoto's en beelden van haar vrienden met medailles van loopwedstrijden om de nek, wou de Amerikaanse onderzoekster Tricia Burke wel eens weten welke gevolgen dat die hadden op de menselijke psyche. Ze ging daarom op onderzoek uit en kwam onder meer tot de conclusie dat al die foto's niet altijd goed zijn voor je zelfvertrouwen, maar soms net wel.

Geprikkeld door al de fitnessfoto's op haar sociale media wou Tricia Burke wel eens weten welke gevolgen die hadden op het zelfbeeld van zij die ermee geconfronteerd werden. Ze is zelf professor in de communicatie aan de Texas State University en schakelde voor haar onderzoek de hulp in van Stephen Rains van de University of Arizona. Samen onderwierpen ze 230 deelnemers aan een enquête. Daarbij vroegen ze onder meer hoe vaak ze op sociale media zaten, hoe ze over zichzelf denken, hoe vaak ze fitnessfoto's zien opduiken in hun feed, welke mensen dergelijke foto's deelden en hoe vaak ze de neiging hadden om zichzelf met die fitnessfanaten te vergelijken. 

Volgens Burke bewijzen de resultaten, die werden gepubliceerd in Health Communication, dat er wel degelijk een relatie bestaat tussen die beelden en diegene die ze onder ogen krijgt. Zij die vaak fitnessfoto's te zien kregen, liepen meer kans om overdreven bezorgd te zijn over hun gewicht, wat volgens Burke vaker leidt tot een lager zelfbeeld. Dat effect werd nog eens versterkt als de deelnemer zichzelf als een soortgelijk persoon beschouwde als de fitnessfanaat. 

Van persoon tot persoon

Maar er was nog een ander, positiever resultaat. Opvallend genoeg bleek de invloed van fitnessfoto's van 'superieure' personen - mensen naar wie werd opgekeken en die niet als soortgelijk werden beschouwd - net een positief en motiverend effect te hebben. Volgens Burke verschilt de impact van sociale media op het zelfvertrouwen dan ook van persoon tot persoon. 

Onbewust effect

"Velen onder ons scrollen gewoon door de foto's en kijken er op een passieve manier naar, maar we staan er niet altijd bij stil dat we toch veel opslaan en dat dat een effect kan hebben op hoe we over onszelf denken", zegt Burke. "Het is daarom belangrijk om na te denken over hoe je de dingen op sociale media presenteert. We moeten allen proberen om positieve berichten te verspreiden die mensen net aanzetten tot gezonder gedrag."

 

 

Corrigeer