Architect dient project in voor Vlaamse erfgoedprijs

Restauratie van pastorie komt pas dertig jaar na erkenning als monument rond

De parochieploeg opent in mei samen met de gemeente de gerestaureerde pastorie van Meuzegem. Foto: jhp

Meise -

Architecte Gisèle Gantois, die al tien jaar bezig is met de restauratie van de pastorie van Meuzegem, gaat het project met steun van de gemeente indienen voor de Vlaamse Erfgoedprijs. De werken naderen nu hun voltooiing.

De restauratie van de pastorie van Meuzegem heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Dertig jaar geleden al werd de pastorij bij Ministerieel Besluit een beschermd monument. Sindsdien volgde een lange lijdensweg voor de restauratie. In 2001 al schreven alle verenigingen die aangesloten zijn bij de parochie, een brief naar het gemeentebestuur met de vraag om de pastorie, waar toen geen pastoor meer in woonde, te restaureren. Veel vergaderingen en discussies later, besloot het schepencollege in 2004 toch om de pastorij toch te verkopen.

Petitie

“Daartegen werd geprotesteerd door de verenigingen van Meuzegem met een petitie met 700 handtekeningen”, zegt Wim Cochez, voorzitter van de Kerkfabriek. “We bereikten met de gemeente een akkoord en de verkoop ging niet door.”

Schepen van Onroerend Erfgoed Sonja Becq (CD&V): “De gemeente gaf aan de kerkfabriek een gebruiksrecht op de lokalen van de benedenverdieping zodat lokale verenigingen er gebruik van kunnen maken. De gemeente verhuurt de bovenverdieping als appartement. We gaven ook een erfpacht op de grond naast de pastorie, waar de kerkfabriek nu een ontmoetingsruimte tegen de zijgevel van pastorie bouwt. De pastorie blijft wel eigendom van de gemeente. Die startte het restauratiedossier op in 2008.”

Lange adem

Maar de restauratie was een werk van lange adem, zegt Becq. “Zo kregen we te maken met een brand in het gebouw en moest aan heel wat werk binnen worden herbegonnen. Maar nu nadert de voltooiing. De buitenzijde, de binnenzijde en de historische muurschilderingen zijn gerestaureerd. Nu is er nog de afwerking. In mei openen we de pastorie officieel. Tegen dan zal ook het bijgebouw dat de kerkfabriek realiseert voor grotere gelegenheden, zijn afgewerkt.”

“De restauratie van de pastorie zelf heeft meer dan 1 miljoen euro plus BTW gekost, maar 80 procent wordt gesubsidieerd door Vlaamse overheid.”

Erfgoedprijs

“Ik steun de vraag van architecte Gisèle Gantois - die haar ziel in het gebouw stak en er bij wijze van spreken bijna in overnachtte - om het project in te dienen voor de Vlaamse Erfgoedprijs. Het huidige gebouw is gedateerd van 1733 maar waarschijnlijk is het heel wat ouder, want mogelijk stond er reeds voor 1294 op deze plaats een woning met aanhorigheden die gebruikt werd door de priesters van de abdij van Dielegem.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio