Raakt het Gentse circulatieplan ingeburgerd? B401 trekt weer meer auto's aan

Raakt het Gentse circulatieplan ingeburgerd? B401 trekt weer meer auto's aan

De B401, hier in 2014, is een van de belangrijkste toevoer-assen naar Gent-centrum. Foto: archief/fvv

Gent - In januari reden op een gemiddelde werkdag 27.854 auto's Gent binnen via de B401. Dat blijkt uit data van het Vlaams Verkeerscentrum. Het is de eerste keer sinds de start van het Gentse circulatieplan dat de B401 opnieuw meer wagens slikt dan voor de invoering van het plan.

12,9 procent. Zo hard dook het aantal voertuigen dat via de B401 Gent binnenreed naar beneden in april 2017. Het veelbesproken circulatieplan van Gent miste duidelijk haar impact niet op het autoverkeer dat de stad in wou rijden.

Er kwamen gewoon veel minder auto's, via dit knooppunt dan toch. Zo'n vierduizend minder op een gemiddelde werkdag, vergeleken met een jaar eerder, in april 2016. Dat blijkt uit data van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het effect zette zich de maanden daarna verder: mei zag 7,2 procent minder stadinwaartse voertuigen op de B401. In juni werden 9,6 procent minder voertuigen geteld. Juli en augustus bleven ongeveer even druk.

Na de zomer zwakte de trend af. In september en oktober werden soortgelijke voertuigstromen geteld als in 2016. Maar november (-2,2%) en december (-6%) zagen weer minder voertuigen.

In januari 2018 keerde de trend: voor het eerst sinds het circulatieplan werd meer verkeer geteld op de B401 dan een jaar eerder. Op een gemiddelde werkdag reden 27.854 voertuigen de stad binnen via de B401. Dat zijn er 2,2 procent meer dan in januari 2017. Ook op zaterdagen is een stijging te zien. Is de circulatieplan-dip voorbij?

Detectielussen

Vooraleerst, hoe worden de voertuigen geteld? Onder het wegdek van de autosnelwegen in Vlaanderen zitten 'dubbele detectielussen', die tellen hoeveel voertuigen er passeren. Het Verkeerscentrum houdt per maand bij hoeveel wagens er gemiddeld geteld worden, per werkdag en per weekenddag. Die cijfers worden gepubliceerd op een website.

De tellingen die worden verzameld op de B401, officieel een uitloper van het snelwegennet, vallen uiteen in twee stukken. Het eerste stuk telt alle wagens die via de afrit Gent van de E17 en de E40 de stad binnenrijden.

Het tweede stuk bevindt zich verder stadinwaarts, voorbij de afslag die afdaalt naast de B401 een aantakt naar Ledeberg en naar de R40.

De tellingen op het eerste stuk brengen de voertuigen in kaart die Gent binnenrijden. Het tweede stuk de voertuigen die meteen doorsteken naar de Zuid.

Ingeburgerd

Uit de cijfers blijkt dat in januari op een gemiddelde werkdag meer verkeer reed op de B401 dan in januari 2017 (zie screenhot hieronder). Een voorzichtig teken dat het circulatieplan stilaan ingeburgerd raakt? De B401 is een van de grootste verkeersaders naar de Gentse binnenstad.

Het Lichtfestival vond wel plaats eind januari, wat een massa volk naar Gent lokte. Maar het festival besloeg maar één dag van januari, de 31ste. Eén maand is te weinig data om van een trendbreuk te spreken. De tellingen voor februari zijn nog niet beschikbaar.

Vergelijkingen met de jaren voor het circulatieplan zijn complex: in januari 2016 reed er bijvoorbeeld een pak meer verkeer op de B401, maar in januari 2015 weer minder. In 2014 onderging het viaduct een grote renovatie.

Zaterdagen

Opvallend is het verschil op zaterdagen. Ook daar tonen de cijfers dat december en januari de eerste maanden waren sinds het circulatieplan dat het opnieuw drukker was op de B401 om de stad in te rijden, vergeleken met een jaar eerder. Alle maanden daarvoor (buiten de zomermaanden) lieten een afname van verkeer zien.

De telcijfers voor het tweede stuk van de B401, namelijk de fly-over zelf, die tot in het Zuidpark loopt, tonen wel dat minder wagens rechtstreeks doorrijden tot aan de Zuid. Op een gemiddelde werkdag in januari 2018 werden er 10.106 auto's geteld. Een jaar eerder waren dat er nog 11.001.

Op zaterdagen in januari 2018 reden er gemiddeld 11.048 voertuigen via de fly-over de stad binnen. Iets minder dan in januari 2017 (11.430).

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio