Vlaamse Gemeenschap bezit heel wat kunst, maar hoe veel exact, dat weten we niet

Vlaamse Gemeenschap bezit heel wat kunst, maar hoe veel exact, dat weten we niet

Foto: Shutterstock

Brussel -

De Vlaamse Gemeenschap heeft geen duidelijk zicht op hoeveel kunstwerken ze bezit. Het gaan om 18.000 werken, maar door een gebrekkige registratie en verschillende telwijzen is dat cijfer slechts een schatting. Dat blijkt uit een audit van het Rekenhof.

Het Rekenhof heeft onderzocht op welke manier de Vlaamse Gemeenschap haar kunstpatrimonium kent, stuurt en ontsluit. Het hof nam daarbij de collectie van het departement (CJM - Cultuur, Jeugd en Media), de eigen musea van de Vlaamse Gemeenschap (KMSKA, M HKA en Kasteel van Gaasbeek) en de musea FeliXart en Roger Raveel onder de loep.

Eerste vaststelling: de Vlaams Gemeenschap kan niet precies zeggen hoeveel kunstwerken ze nu precies bezit. Bij benadering zou het gaan om zo’n 17.950 werken. Maar er zijn volgens het Rekenhof te veel onduidelijkheden om een exact cijfer te noemen. Die onduidelijkheden hebben onder meer te maken met een gebrekkige registratie in het verleden en met verschillen in de manier van tellen. Zo worden bijvoorbeeld soms individuele werken geteld en dan weer integrale collecties.

Wat de ontsluiting van de werken betreft, is er volgens het Rekenhof ook niet altijd een duidelijk beeld. Zo kunnen de meeste musea niet zeggen hoeveel werken ze precies tonen aan het publiek. Ook het departement beschikt niet over cijfergegevens over de publieksontsluiting. Dat de werken verspreid zijn over 1.700 bewaarplaatsen maakt ook dat er “weinig geactualiseerde informatie beschikbaar is”.

Er zijn nog wel meer zaken die de wenkbrauwen doen fronsen. Zo heeft het departement CJM over meer dan 2.000 kunstwerken geen zekerheid over hun locatie. Dat betekent volgens het Rekenhof niet automatisch dat de werken verdwenen zijn, maar dat er op zijn minst een verschil is tussen de gedocumenteerde en de reële toestand van het werk. Dat probleem zou dan weer te verklaren kunnen zijn door het gebrek aan (recente) standplaatscontroles.

Nog volgens het Rekenhof ontbreekt het aan een specifiek beleid van minister van Cultuur Sven Gatz. De Open Vld-minister krijgt daarom de aanbeveling “een visie op de samenstelling, uitbouw en het beheer” van de Vlaamse kunstcollectie uit te werken en een totaalvisie rond de ontsluiting op poten te zetten.

Minister Gatz wijst in zijn antwoord op de visienota over het toekomstig beheer van de collectie van de Vlaams Gemeenschap die zijn administratie aan het uitwerken is. Die nota zal volgens hem tegemoet komen aan de knelpunten, achterstanden en aanbevelingen in de audit van het Rekenhof. In de nota zal volgens Gatz ook een visie vervat zitten over de ontsluiting van de collectie.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees