Bedrijf nuanceert: “Toren is geen ‘toren’ en we drijven productie niet op”

In één dag bijna 140 bezwaren tegen uitbreidingsplannen Tereos

© lds

In één dag tijd ondertekenden 137 mensen een online bezwaarschrift tegen de bouwplannen van Tereos. Dat wil twee gebouwen optrekken: een toren van 27 meter in het midden van de site en een ‘verdamper’ aan het Werfplein. De buurt is bezorgd.

Leen De Smedt

Bij de stad was gisteren nog geen enkel bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag van zetmeelproducent Tereos, maar op www.amylum.be liep dat aantal gisteravond tegen de 140. Kerim Helaut, bewoner van de Burchtstraat, richtte de website op. “We zijn niet akkoord met de plannen van Amylum (de oude naam van de fabriek dien in de volksmond nog altijd gebruikt wordt, nvdr.)”, vertelt Helaut. “Aalst investeert in stadsvernieuwingsprojecten, zoals de prachtige nieuwe bib Utopia. Een nieuwe fabriekstoren in het historische stadscentrum zal zeker het beeld dat de buitenwereld van Aalst heeft niet ten goede komen.”

Op de website kan je zelf een bezwaarschrift downloaden of de online petitie ondertekenen waarna je handtekening wordt opgenomen in het document dat Helaut op 23 maart — de dag voor het verstrijken van de deadline van het openbaar onderzoek — bij de stad indient. Het Aalsterse schepencollege moet daarna advies geven aan de provincie, die de knoop over de vergunning doorhakt.

Buurtbewoner Jacquy De Pauw: “De politiek heeft boter op het hoofd als het gaat over de toestand waarin we verzeild zijn. Vrachtwagens die in- en uitrijden op 150 van de Grote Markt, dat zijn toestanden die je zelfs in het Oostblok niet meer terugvindt.”

Oude installaties vervangen

De bouwaanvragen omvatten het optrekken van een gebouw in het midden van de Tereos-site, de zogenaamde ‘toren’, waar een glutendroger wordt geïnstalleerd, om vocht uit producten te trekken. Tot en met het hoogste punt van de machinerie komt die 27 meter hoog. Aan de zijde van het Werfplein, voor de 51,65 meter hoge toren die er nu al staat en waar affiches van onder meer carnaval worden opgehangen, komt een ‘effluentenverdamper’ van 34 meter hoog. Daar zal meer van te zien zijn dan van het eerste gebouw. Hier zullen de waters van het productieproces via interne circulatiepompen worden ‘ingedampt’.

Volgens plant manager Leo Paternot is er koudwatervrees. “Wat we gaan doen, is versleten installaties van dertig jaar oud vervangen door nieuwe exemplaren, waardoor onder meer het stroomverbruik een pak omlaag gaat. Ik zeg niet dat we in de toekomst geen optimalisaties zullen doorvoeren, maar deze bouwaanvraag betekent niet dat we de productie opvoeren. We willen wel het behoud van de productiviteit in Aalst garanderen.”

Ook architect Tom Lierman, wiens bureau de aanvraag indiende, is duidelijk: “De zogenaamde ‘toren’ van 27 meter staat achter een gebouw van 36 meter. Het is dus zeker niet zo dat er een toren verrijst die heel het stadszicht verandert. Wat betreft het gebouw aan het Werfplein: ook dit wordt uniformer en daardoor zal het beeld aan het Werfplein net verbeteren.”

Twintig miljoen euro

Tereos nv investeert in totaal zo'n twintig miljoen euro in de nieuwe gebouwen. In principe kan het bedrijf zijn productie tot vijftien procent optrekken zonder een nieuwe milieuaanvraag te moeten indienen, dankzij de milieuvergunning die november vorig jaar werd afgeleverd. Die is oneindig in de tijd. Schepen van Leefmilieu, Iwein De Koninck (CD&V): “Over de toekomst van Tereos wordt niet beslist via het plots weigeren van vergunningsaanvragen. Dat zou een democratische rechtsstaat onwaardig en populistisch zijn. Ik vind wel dat een fundamenteel en breder maatschappelijk debat dient gevoerd te worden over de toekomst van onze stad en Tereos in het bijzonder.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “We moeten het onderzoek afwachten.”

Bij de oppositie lijkt het protest alvast enig gehoor te vinden. Groen-voorzitter Lander Wantens en SP.A-raadslid Sam Van de Putte ondertekenden het pamflet, Philippe Caudron (Open VLD) was gisteren aanwezig bij het protest.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio