Stekene zegt ‘neen’ tegen windmolenpark langs expresweg, buurgemeente Moerbeke ziet het wel zitten

Stekene zegt ‘neen’ tegen windmolenpark langs expresweg, buurgemeente Moerbeke ziet het wel zitten

Het windpark Baggaart ten zuiden van de E34 zou voldoende elektriciteit leveren voor alle gezinnen in Moerbeke en Stekene. Foto: repro tvl

Stekene / Moerbeke-Waas -

Het schepencollege van Stekene brengt een negatief advies uit over de komst van zes windmolens langs de expresweg E34. Buurgemeente Moerbeke adviseert wel positief. Wase Wind hoopt het project toch te kunnen realiseren.

Wase Wind en Engie Electrabel plannen zes nieuwe windmolens in Stekene en Moerbeke. Het windpark Baggaart moet ten zuiden van de expresweg E34 komen en zou voldoende elektriciteit leveren voor alle gezinnen in Moerbeke en Stekene. Het consortium vroeg daarvoor eind januari een omgevingsvergunning aan. Omwonenden en de bevoegde administraties kregen de voorbije maand de kans om opmerkingen te geven bij het dossier.

Het actiecomité Stekene Windstil mobiliseerde heel wat inwoners om te protesteren tegen de komst van de windmolens. De actievoerders halen aan dat de windmolens de rust en het landschap verstoren. Zij vrezen ook de mogelijke overlast die de windmolens met zich zouden meebrengen. Het Stekense gemeentebestuur ontving dan ook liefst 140 bezwaarschriften.

Mopsvleermuis

“Er is geen draagvlak bij de buurtbewoners”, zegt schepen van Milieu Pieter De Witte (GeBe). “Daarnaast stellen we ook vast dat buurtbewoners slagschaduw en geluidsoverlast kunnen ervaren. Bovendien verblijft de bedreigde mopsvleermuis in het gebied waar de windmolens zouden komen. We geven dan ook een negatief advies.”

Buurgemeente Moerbeke kreeg slechts een tiental bezwaarschriften in de bus. Het gemeentebestuur spreekt zich dan ook positief uit ten opzichte van de komst van de windmolens. “We stellen wel duidelijke voorwaarden waaraan voldoen moet worden”, legt burgemeester Robby De Caluwé (Open VLD) uit.

“Zo hebben we in ons advies expliciet opgenomen dat de windmolens stilgelegd moeten worden indien er slagschaduw zou zijn. Bovendien moeten de ontwikkelaars garanderen dat de buurtbewoners geen geluidshinder ervaren.”

Ook positieve reacties

Wase Wind is op de hoogte van het ongunstig advies van het Stekense schepencollege. “We stellen vast dat de omwonenden in Stekene zich vooral zorgen maken over het geluid van de windturbines”, zegt Chris Derde van Wase Wind. “De aanvraag voldoet evenwel volledig aan de strenge Vlaamse regelgeving. We hebben positieve adviezen ontvangen van de bevoegde administraties, zoals het Agentschap voor Natuur en Bos en het Agentschap Wegen en Verkeer. Bovendien ontvingen we ook heel veel positieve reacties van mensen uit Stekene en Moerbeke.”

Derde geeft dan ook aan dat hij de stekker niet uit het project trekt. De adviezen gaan nu naar het Vlaams Gewest, dat de uiteindelijke beslissing neemt.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio