Merkproducten in Belgische supermarkten alsmaar duurder dan in de buurlanden

Merkproducten in Belgische supermarkten alsmaar duurder dan in de buurlanden

Merkproducten worden in supermarkten in ons land steeds duurder in vergelijking met onze buurlanden. Belangrijkste oorzaken zijn hogere taksen, beperkte schaalvoordelen en minder gunstige aankoopprijzen.

In 2017 betaalden Belgische consumenten voor identieke producten gemiddeld 13,4 procent meer in de supermarkt dan in Duitsland, 12,9 procent meer dan in Nederland en 9,1 procent meer dan in Frankrijk. Ten opzichte van een vorige analyse in 2013 zijn de verschillen in prijsniveaus nog toegenomen. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Prijzenobservatorium.

Het Prijzenobservatorium baseerde zich op gegevens van het marktonderzoeksbureau Nielsen over het prijsniveau van 65.000 producten. Uit de analyse blijkt dat de Belgische consument in 2017 meer betaalde voor consumptiegoederen dan in de buurlanden, gemiddeld 13,4 procent meer dan in Duitsland, 12,9 procent meer dan in Nederland en 9,1 procent meer dan in Frankrijk. Het gaat dan vooral om merkproducten. Verse groenten en fruit, die niet in de analyse zijn opgenomen, zijn gemiddeld wel goedkoper bij ons dan in de buurlanden, blijkt uit gegevens van Eurostat.

Welke factoren bepalen de prijsverschillen met buurlanden?

> Minder gunstige aankoopprijzen en -voorwaarden, onder meer door de relatief kleine omvang van ons land. Ook territoriale leveringsbeperkingen, die een handelaar belemmeren om goederen af te nemen in de landen van zijn keuze, zouden voor verschillen in groothandelsprijzen tussen landen zorgen.

> Btw en andere belastingen: bijvoorbeeld het hogere accijnsniveau voor sterke drank in België

> Hogere loonkosten in België, die echter gecompenseerd worden door een hogere productiviteit per werknemer

> Ondernemingsstrategie: in België is een van de belangrijkste en meest efficiënte distributieketens een prijsvolger, waardoor de strategie van een aantal andere spelers erin bestaat om zich te onderscheiden door dienstverlening en kwaliteit in plaats van lage prijzen. Door de fusie van Delhaize met Ahold (Albert Heijn) vond er recent wel een grote verandering plaats op de Belgische retailmarkt. Daaruit zouden schaalvoordelen kunnen volgen, wat kan leiden tot meer inkoopmacht en beter aankoopvoorwaarden, wat op zijn beurt kan zorgen voor lagere prijzen voor de consument.

> Hoewel de operationele rendabiliteit in de Belgische detailhandel voor voedingsproducten sinds 2012 in dalende lijn gaat, ligt de marge gemiddeld hoger dan in Frankrijk en Duitsland, maar lager dan in Nederland.

> Reglementering: uit cijfers van de OESO blijkt dat de retailsector in België sterker gereglementeerd is dan in de buurlanden

”Kosten en taxen maken voeding duur”

De opeenstapeling van taksen, heffingen en de loonkostenhandicap maken voeding en dranken in België duurder dan in de buurlanden. Dat melden Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, en BABM, de vereniging van merkartikelfabrikanten. Ze zeggen in de cijfers uit het jaarverslag van het Prijzenobservatorium hun analyse bevestigd te zien.

“De reële loonkostenhandicap voor Belgische voedingsproducenten bedraagt ook na de taxshift nog steeds 17,5 pct ten opzichte van onze buurlanden. Ook de energiekostenhandicap en de opeenstapeling van taksen blijven Belgische bedrijven parten spelen”, klinkt het.

Volgens Chris Moris, directeur-generaal van Fevia hebben die handicaps “onvermijdelijk als gevolg dat prijzen in ons land duurder zijn en dat grensaankopen jaar na jaar stijgen”. “Met onze hoge kwaliteit, innovatie en diversiteit compenseren we gedeeltelijk die prijsverschillen, maar op termijn ondergraven we hiermee ons concurrentievermogen. Tegelijk blijven de winstmarges van producenten dalen en zien ook supermarkten zich geconfronteerd met te krappe marges”, aldus Moris.

Walter Gelens, topman van BABM, benadrukt dat België een kleine markt is waar vaste kosten als marketing en innovatie zwaarder doorwegen. “Maar tegelijk is het verschil in prijzen tussen de supermarkten nergens zo groot als in België. Op het vlak van organisatie, standaardisatie en harmonisatie zijn nog grote efficiëntiewinsten mogelijk.”

Fevia en BABM steken de hand uit naar handelsfederatie Comeos en de retailers om “in de gehele keten te bekijken hoe we inefficiënties samen kunnen aanpakken”.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) liet dinsdagochtend aan VRT NWS weten de belangrijkste supermarktketens in ons land uit te nodigen voor een discussie over de prijsverschillen met onze buurlanden. Peeters wil een verantwoording horen en dringt aan op een daling, klinkt het.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees