FOTO. Deinze heeft nu zijn eigen onderwijscharter

Maandagnamiddag ondertekenden alle Deinse scholen, de CLB’s, Jeugd & School, het stadsbestuur en UGent het charter ‘Generatie 2020’ in de raadzaal van dienstencentrum De Leiespiegel in Deinze. Met het charter engageren alle ondertekenaars zich tot verdere samenwerking in het uitbouwen van een waarderende onderwijscultuur, met bijzondere aandacht voor emoties bij kinderen.

In 2015 namen meer dan 2200 Deinse kinderen en jongeren deel aan het onderzoek ‘Generatie 2020’. Het unieke onderzoek was een samenwerking tussen alle Deinse scholen, Jeugd & School, de CLB’s, het stadsbestuur en UGent. Ondertussen zijn heel wat wetenschappelijke inzichten gegroeid over hoe kinderen stress en veerkracht beleven op school. De inzichten hebben tot een charter geleid waarmee alle Deinse scholen en het stadsbestuur zich engageren om de komende jaren in te zetten op verdere samenwerking en op een waarderende onderwijscultuur.

“Met meer dan 6500 leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs is Deinze een belangrijke onderwijsstad”, weet schepen van onderwijs Trees Van Hove. “Het is dan ook belangrijk dat we als stadsbestuur inzetten op goeie contacten met alle scholen en op schooloverstijgende projecten, zodat al deze jongeren in de beste omstandigheden naar school kunnen. Ik ben bijzonder trots op wat we met Generatie 2020 en Jeugd & School reeds gepresteerd hebben. Het charter dat we nu ondertekenen, zet de krijtlijnen uit voor een even ambitieuze toekomst.” Kinderrechtencommissaris en Deinzenaar Bruno Vanobbergen ondertekende als peter van het charter mee.

Het charter omschrijft tien klemtonen, met onder meer aandacht voor de betrokkenheid van de leerlingen en hun ouders. Het bewust worden van en omgaan met emoties staat centraal. “Generatie 2020 toonde de centrale rol van emoties aan in de beleving van stress en veerkracht bij kinderen”, stelt prof. Dr. Caroline Braet die het onderzoek leidde. “We willen in Deinze een aanpak ontwikkelen waarmee scholen aan de slag kunnen om kinderen te leren om op een goeie manier met emoties om te gaan.”

Een andere klemtoon ligt bij armoede. “De impact van armoede op het welzijn van leerlingen en op hun schoolresultaten is enorm”, weet schepen Van Hove. “We kunnen armoede de wereld niet uit helpen, maar we kunnen wel afspraken maken hoe scholen hiermee om kunnen gaan, zodat kinderen er niet de dupe van worden”.

Het volledige charter kan je raadplegen op de website van Jeugd & School: www.jeugdenschool.be/charter.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio