Cultuursector kijkt in eigen boezem: aanbod onder de kerktoren is veel te blank

Cultuursector kijkt in eigen boezem: aanbod onder de kerktoren is veel te blank

Foto: Shutterstock.

Brussel -

Het cultuuraanbod in Vlaamse steden en gemeenten is nog te wit. Dat blijkt uit de resultaten van de burgerbevraging ‘CultuurContentement’, waarvan de resultaten dinsdag zijn voorgesteld in het Vlaams Parlement. Lokale besturen moeten ook meer investeren in betaalbare infrastructuur en beter communiceren over de culturele evenementen op hun grondgebied.

Met het onderzoek CultuurContentement wilden zes koepelorganisaties uit de sector nagaan wat Vlamingen van het cultuuraanbod in hun stad of gemeente vinden. De Federatie, Forum voor Amateurkunsten (FvA), Overleg Cultureel Erfgoed (OCE), Overleg Kunstenorganisaties (oKo), Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra (VVC) en Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) stelden een vragenlijst samen, die uiteindelijk door iets meer dan 5.500 Vlamingen werd ingevuld. Mensen konden er hun mening kwijt over onder meer de grootte, toegankelijkheid of variatie van het aanbod.

Wat blijkt? De Vlaming is niet onverkort positief over het aanbod. Iets meer dan de helft vindt het aanbod aan culturele activiteiten in hun gemeente voldoende ruim en gevarieerd, maar iets meer dan een kwart is daar slechts min of meer mee akkoord. Vooral ouderen, Antwerpenaren, West-Vlamingen en stadsbewoners zijn tevreden, in de andere groepen is dat iets minder het geval.

Het aanbod blijkt hier en daar nog onvoldoende aangepast aan de diversiteit. Bijna een derde van de ondervraagde Vlamingen heeft er geen idee van of het aanbod voor mensen met een migratieachtergrond voldoende ruim is, maar van wie er wel een mening over heeft vindt slechts een derde dat aanbod voldoende. In de open antwoorden zeggen verschillende deelnemers dat er meer interesse moet zijn voor andere culturen, en dat de culturele activiteiten van mensen van niet-westerse origine beter geïntegreerd moeten worden in het aanbod. Volgens een respondent heeft de stad bijvoorbeeld een “verkrampte houding tegenover anderstaligheid”.

Maar het is ook niet allemaal kommer en kwel. Zo zijn de meeste bevraagden - 81 procent - tevreden over het aanbod van de bibliotheken en vindt 72 procent dat de cultuur- of gemeenschapscentra in hun gemeente goed werk leveren. Al kan de communicatie en de promotie over culturele acitiviteiten wel nog beter. Vaak wordt er niet of te laat geflyerd, of is de informatie alleen nog online te vinden. Voor wie evenementen wil organiseren ontbreekt het dan weer vaak aan betaalbare infrastructuur of een helpende hand vanuit het gemeentebestuur.

“Steden en gemeenten moeten zorgen voor meer begeleiding en minder regulitis, beter communiceren over cultuur, meer betaalbare infrastructuur voorzien en meer durven experimenteren op cultureel vlak”, zegt onderzoeker Ignace Glorieux (VUB). “Mensen liggen wakker van een bib dichtbij en van ondersteuning op maat voor het lokale verenigingsleven.”

Corrigeer

NIEUWS

Het beste van Enkel voor abonnees