Senioren laten van zich horen: “We zijn dertig procent van het aantal kiezers maar beleid houdt enkel rekening met actieve bevolking”

Senioren laten van zich horen: “We zijn dertig procent van het aantal kiezers maar beleid houdt enkel rekening met actieve bevolking”

Het bestuur van de Lovendegemse Seniorenraad wil met concrete voorstellen meer aandacht vragen voor de noden en wensen van zestigplussers Foto: svg

Lovendegem -

De seniorenraad organiseerde dinsdag een burgerforum, waarbij zestigplussers hun noden en wensen konden uiten. Het doel is de verschillende politieke partijen aanmoedigen om meer aandacht te hebben voor senioren in hun verkiezingsprogramma.

De seniorenraad behandelt alle kwesties op lokaal vlak die de senioren aanbelangen. Hun belangrijkste opdracht bestaat erin om de inspraak en participatie van senioren te bevorderen.

“Maar er is nog veel werk aan de winkel”, zegt voorzitter August De Roo. “In Lovendegem bestaat het kiespubliek voor meer dan dertig procent uit zestigplussers. Toch wordt veel te weinig rekening gehouden met die groep. Dat is bijvoorbeeld goed zichtbaar in het gevoerde beleid en de vertegenwoordiging van onze leeftijdscategorie in de gemeenteraad.”

“Oude mensen tellen niet meer mee in onze samenleving”, vult bestuurslid Dany Parrein aan. “Weet u dat de seniorenraad een duizend van de afgerond drieduizend Lovendegemse senioren bereikt. Dat betekent dat twee derden totaal niet betrokken wordt in de maatschappij. Zo is bijvoorbeeld het openbaar vervoer volledig afgestemd op de school- en werkuren en niet op de noden van de senioren.”

Dialoog met politiek

“Daarnaast wil men dat oudere mensen zo lang mogelijk thuis blijven, maar is de thuiszorg daar totaal niet op afgestemd. Al die aspecten zorgen ervoor dat veel mensen vereenzamen. Het beleid denkt enkel aan de actieven, maar zij die actief geweest zijn, tellen niet mee. Daarom willen wij de lokale politieke partijen wakker schudden. We willen met hen in dialoog treden en concrete adviezen formuleren die zij dan kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma's.”

Dat is meteen de reden waarom de seniorenraad van Lovendegem dit initiatief afzonderlijk neemt. “Seniorenraden zijn soms te passief”, zegt De Roo. “Wij willen ruim voor de verkiezingen de stem van de senioren laten weerklinken. We zijn in ons enthousiasme misschien wat te hard van stapel gelopen, maar we willen echt een voortrekkersrol spelen: zowel in Lievegem, als in heel het Meetjesland.”

“De groep senioren zal in de toekomst alleen maar toenemen”, besluit Parrein. “We zullen ook mondiger worden. Het is dus hoog tijd dat we serieus genomen worden.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio