Langverwachte audit niet mals voor burgemeester

Het lang verwachte auditrapport heeft de stad Aarschot bereikt. De stad meldt dat er geen strafrechtelijke feiten werden vastgesteld, maar enkel vermeende onregelmatigheden. Maar het rapport blijkt toch niet zo positief voor de burgemeester.

Dirk Van de gaer

De kogel, die voor veel spanning zorgde in politiek Aarschot, is door de kerk. Audit Vlaanderen rondde zopas het forensische onderzoek af en bezorgde het rapport aan de burgemeester en andere betrokkenen. Volgens een persbericht van de stad bevat het dossier geen strafrechtelijke feiten, maar komt het neer op zes aanbevelingen in verband met de administratieve organisatie. “We willen hieromtrent de grootst mogelijke transparantie aan de dag leggen, zoals een bijzondere gemeenteraadscommissie, het informeren van onze personeelsleden en alle geïnteresseerde inwoners. We vragen wel even de tijd om een en ander praktisch te organiseren”, zegt burgemeester André Peeters (CD&V).

Volgens Peeters en schepen van Communicatie Mattias Paglialunga (CD&V) werden schendingen van het recht vastgesteld in enkele overheidsopdrachten en bij de aanstelling van enkele deeltijdse personeelsleden. Van dit laatste zouden er twee dateren van meer dan tien jaar geleden. De inbreuken, een negental, zouden betrekking hebben op het overschrijden van wettelijke drempelbedragen, de richtlijnen in verband met de visumplicht en de toepassing van bepalingen rond de plaatsing van aanvullende of specifieke opdrachten.

Vanuit diverse bronnen vernamen we meer details over het rapport. Bij de aanbestedingen werden de richtlijnen rond de motivering van betalingen via de financiële beheerder niet nageleefd. Ook werden al eens te weinig kandidaat-leveranciers aangeschreven. Er zou tevens bewijs zijn gevonden van de vraag naar sponsoring bij de aanstelling van een leverancier. Opmerkingen waren er ook voor betalingen zonder bewijsstukken. In een ander deel wordt dan weer gewag gemaakt van onregelmatigheden bij de aanstelling van personeelsleden en onbehoorlijk bestuur door de creatie van dubbele functies. Hier worden, volgens onze bronnen, de functies van de schoonzoon en de zoon van de burgemeester geviseerd.

“We eisen volledige openheid”

De oppositie is niet te spreken over de manier waarop de stad over het rapport communiceert. “Dit is werkelijk on-ge-zien. De burgemeester spreekt openlijk over de inhoud van het rapport, terwijl wij, ondanks herhaaldelijk aandringen, de audit nog niet hebben mogen inkijken. We wensen dringend de inzage waar we wettelijk recht op hebben. Ons vermoeden dat de aanwervingsprocedure van onder meer de zoon van de burgemeester onregelmatig is verlopen, wordt alvast bevestigd”, zegt N-VA-voorzitter Bob D’hoedt.

Coalitiepartner Open VLD, die net als de SP.A niet betrokken werd bij de opmaak van het persbericht, liet alvast weten dat ze volledige openheid willen. Ook Nico Creces (Vlaams Belang) dringt aan op volledige openheid en eist dat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheid nemen.

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio