Waarom de UGent een complotdebat laat plaatsvinden

Waarom de UGent een complotdebat laat plaatsvinden

Foto: Photo News

Gent -

In een UGent-auditorium vindt woensdagavond een debat plaats over de complottheorieën rond de aanslagen van elf september. Maar hoort een universiteit wel een platform te geven aan controversiële ideeën?

‘Wat is er op 9/11 echt gebeurd?’ Met die vraag promoot organisator Peter Vereecke een debat over de dodelijkste aanslag die de Verenigde Staten ooit trof. Vereecke wordt één van Vlaanderens meest beruchte complotdenkers genoemd, en is onder meer aanhanger van de ‘chemtrail’-theorie. Wie daarin gelooft, denkt dat overheden vergif verspreiden door middel van condenssporen van vliegtuigen.

Maar Vereecke neemt zelf niet deel aan het debat. Zijn standpunt wordt vertolkt door Coen Vermeeren, een Nederlandse wetenschapper en schrijver van meerdere complotboeken. Hij komt tegenover filosoof Maarten Boudry te zitten, die ‘geen greintje bewijs voor de vele complottheorieën’ ziet. Televisiefiguur Rob Vanoudenhoven leidt het gebeuren in goede banen.

‘Ik besef dat er aan zo’n debat nadelen verbonden zijn’, zegt Boudry op Facebook. Maar omdat Vermeeren zijn gage van 500 euro aan een goed doel schenkt, stemde Boudry (die hetzelfde doet) toe. ‘Kom gerust af, zodat niet de héle zaal vol complotdenkers zit’, aldus nog Boudry. Maar is het überhaupt wel aan een universiteit om controversiële ideeën een platform te geven?

Geen oordeel op inhoud

De UGent ziet dat anders, meer als een logistieke kwestie. Eender welke persoon of vereniging is immers vrij om een aanvraag te doen om een universiteitsruimte te huren. De aanvraag moet wel minstens 3 weken op voorhand gedaan worden, om vervolgens behandeld te worden door de directie Gebouwen en Facilitair Beheer (DGFB). Daarbij wordt de inhoud van het evenement principieel zo weinig mogelijk beoordeeld, zegt persverantwoordelijke Stephanie Lenoir.

‘Wij stimuleren de vrijheid van denken’, luidt het. ‘We hebben wel algemene voorwaarden en reglementeringen waar men zich akkoord mee moet verklaren, en natuurlijk doen we ook een veiligheidsanalyse.’ Daarbij bekijkt de UGent of een evenement eventueel veiligheidsrisico’s met zich meebrengt of tot strafbare feiten zou kunnen leiden, en bijvoorbeeld ook of er in het verleden slechte ervaringen waren met de aanvrager.

Bovendien merkt Lenoir op dat het woensdagavond om een ‘tegensprekelijk debat’ gaat, waar meningen volgens haar evenwichtig aan bod zullen komen. ‘Onze slogan is niet zomaar “durf denken”. Wij moedigen mensen aan om hun gedacht te zeggen.’

Corrigeer

NIEUWS