55 procent van de Gentenaars noemt circulatieplan 'een goede zaak voor Gent'

55 procent van de Gentenaars noemt circulatieplan 'een goede zaak voor Gent'

Foto: -

Gent - In het eerste half jaar na het circulatieplan reden 35 procent meer fietsers de Gentse binnenstad binnen, zaten 8 procent meer reizigers op bus en tram en slikte de binnenstad 12 procent minder in- en uitrijdend autoverkeer. Dat is de belangrijkste conclusie van de eerste grootschalige evaluatie van het plan. 55 procent van de Gentenaars vindt het plan "een goede zaak voor Gent".

Net geen jaar na de invoering van het circulatieplan op 3 april 2017 is vrijdag de eerste grootschalige evaluatie van het Gentse circulatieplan bekendgemaakt. De slotconclusie van het tweehonderd pagina's tellende evaluatierapport is positief: "De eerste uitgebreide evaluatie resulteert in de algemene conclusie dat het circulatieplan de gestelde doelstellingen bereikt."

Maar het rapport laat ook verschuivingen van problemen en werkpunten zien: sommige straten krijgen sinds 3 april een pak meer verkeer te slikken, files op de R40 zijn verschoven en er is vooral extra communicatie, signalisatie en informatie nodig, concludeert het rapport. De alternatieven voor de auto moeten "verder geoptimaliseerd" worden. 

Het rapport is hier integraal te downloaden

Doorgaand verkeer

In grote lijnen doet het circulatieplan wat het beloofde, is de conclusie: doorgaand verkeer uit de Gentse binnenstad halen en mensen in Gent overtuigen om de auto te laten staan. Er is een duidelijke shift naar de fiets of het openbaar vervoer te zien, klinkt het. Auto's die dwars door Gent rijden zonder bestemming in de stad zijn zo goed als verdwenen.

De impact van het plan op de lokale handel is in het rapport niet grondig onderzocht. Passantentellingen in de winkelstraten tonen wel dat er iets meer volk rondloopt in de binnenstad.

De impact op de luchtkwaliteit is voorlopig enkel via theoretische simulaties berekend. Die tonen een kleine verbetering op 22 van de 29 berekende locaties, omdat er minder verkeer rijdt. Een wetenschappelijke meting van de Vlaamse Milieumaatschappij is pas volgend voorjaar klaar.

'Een goede zaak'

Er is ook een enquête gedaan door het bureau Ipsos bij 1.000 Gentenaars: 55 procent zegt daarin dat het plan "een goede zaak" is voor Gent. 35 procent zegt het omgekeerde. Vooral 25- tot 45-jarigen en bewoners van de binnenstad zijn positief. Autogebruikers zijn zeer negatief: 87 procent zegt dat het minder vlot rijden is in Gent.

Zo’n 3.500 inwoners, binnen en buiten de R40, kregen in oktober een vragenlijst toegestuurd over hun verplaatsingsgewoontes en hun ervaringen met het circulatieplan. Iets meer dan duizend Gentenaars (1.043) stuurden geldige antwoorden terug. De vragenlijsten werden representatief opgemaakt, gewogen en verwerkt door het onderzoeksbureau Ipsos.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio